Fremside / Arrangement / Byvandring

I Jens Zetlitz fotspor

Hans Eyvind Næss og Johs. Ringås tar oss med på byvanding i Jens Zetlitz fotspor.

Fremmøte: Kl. 1900 - Øvre Holmegate 22 (Krysset med Kirkegate). På dette stedet ble Jens Zetlitz født.

Fra Øvre Holmegate går vi til Kirkegaten 19/21 Apotekergården og Zetlitz familiens apotek. Klubben hadde lokaler her fra 1787-1805.

Vi går videre til Kongsgård, vandrer gjennom Riddersalen og lytter til Ringås synge. Klubben leide Riddersalen som møtelokale 1805-1810. Får vi vite hvem som ga navnet til Riddersalen?

Ferden går videre til Skagen 24 og Kjøpmann Fredrik Dochedals bygård. Kort orientering i gaten ved hovedbyginngen der Klubben leide 1784-1787 sine første lokaler hos enkemadame Dochedal, Helena Rebecca, f. Westlye. Deretter samling i sjøhuset (inngang gjennom NB Sørensen. Fortelling og sang og servering av inntil et glass av jubileumsårets spesielle Zetlitz-vin.

Slutttidspunkt er litt usikkert; forøvrig kan kvelden forlenges hos "Dochedals" etter eget ønske.