Fremside / Arrangement / Byvandring/omvisning

Stavanger domkirke

Kveldens møtet er avlyst og vil bli satt opp ved en senere anledning

Styret

Omvisning i Stavanger domkirke med Lau Albrektsen som guide.

Stavanger domkirke fremstår i dag som det største eksisterende norske kirkebygg fra middelalderen, der bygningsmassen kun består av originale komponenter. Omvisningen vil først og fremst være en gjennomgang av kirkens eksteriør og interiør med sikte på en fremstilling av byggets historie fra det romanske skipet til det gotiske langkoret og bispekapellet.

Dato: Onsdag 29. august, 2012
Sted: Stavanger domkirke, kl 19 00.

Vel møtt

Stavanger domkirke 1865
stavanger domkirke