Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Ole Kallelid

Foredrag av Ole Kallelid med tittel

”Den Kombinerede Indretning –

1800-tallets løsning for fattige, gamle og syke i Stavanger?”

Sted: Arkeologisk Museum

kombinerte innretning

Forsorgen av fattige i Norge var på 1800-tallet bestemt av loven, men det var store lokale variasjoner i hvordan den ble utformet. Lokal sedvane og ressursbruk skapte forskjellige ordninger fra sted til sted. I Stavanger var konsekvensene av fattigdom, som tigging, drikking og dårlige boforhold, synlige i bybildet.

Den økonomiske veksten som fulgte med sildehandelen, førte til sterk befolkningsvekst og trangboddhet, men den skapte ikke velstand for de mange. For å løse de sosiale problemene som fulgte med fattigdommen, vedtok Formannskapet i Stavanger i 1839 å opprette institusjonen som fikk navnet ”Den kombinerede Indretning”. Her ble gjennom femti år gamle fattige, syke, alkoholikere, tiggere og prostituerte stuet sammen i et inngjerdet anlegg. Hvordan artet hverdagen seg for menneskene innenfor plankegjerdet? Hva mente den øvrige befolkningen i Stavanger om denne institusjonen midt i byen? Hvordan kan vi i dag se på denne måten å løse sosiale problemer på?

Ole Kallelid er utdannet cand.philol. og har arbeidet som lektor og som forfatter av lokalhistorie. Han er nå engasjert for å skrive bind 2 (1815-1890) i bokverket om Stavanger bys historie som blir utgitt i 2012.

Vel møtt