Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Arnvid Lillehammer

Foredrag av Arnvid Lillehammer med tittel: ”Stavanger – byen for ryfylkingen?”

stavanger-ryfylke

Sted: Arkeologisk Museum

Med utgangspunkt i overskrifta STAVANGER - BYEN FOR RYFYLKINGEN? vil Lillehammer forsøka - med sjumilssteg å seia noko om tilhøvet mellom ryfylkingen - kva nå det måtte vera - og byen gjennom den på lag ni hundre år lange soga til Stavanger.

Gjennom enkelte konkrete døme heilt frå mellomalderen og framover mot vår eiga tid, vil han prøva å problematisera kva byen kan ha hatt å seia for ryfylkingen gjennom hundreåra - som økonomisk utfordring og insitament, som administrativt senter, som mogleg kulturell inspirasjon og som lokkande bustadområde. Lillehammers konklusjon vil kanskje bli at det har vore eit kjærleik-hat tilhøve, alt etter som.

Arnvid Lillehammer er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en rekke bygdebøker og flere kapitler til Rogalandshistorien. Han er også forfatter av første bind i Aschehougs Norges historie.

Vel møtt