Fremside / Arrangement / Foredrag

Byen i billedkunsten

Foredragsholder: Hanne Windsholt

Foredragstittel: Byen i billedkunsten

Stavanger har vært motiv for en rekke kunstnere. De har gjengitt større og mindre utsnitt av byen filtrert gjennom tidenes skiftende stilretninger og sine personlige temperamenter. Bildene er utført med varierende grad av kunstnerisk frihet, men er likevel noe av den viktigste dokumentasjonen vi har på byens utvikling frem til fotografiet ble alminnelig utbredt. Men også etter at fotografiet kom på banen, har malerkunsten hatt noe å tilføye til vårt mentale bilde av Stavanger.
Hanne Windsholt er kunsthistoriker fra universitetet i Bergen med hovedfag innenfor arkitektur. Hun har arbeidet med kulturminnevern siden 2002, de første fire årene hos Fylkeskonservatoren i Hordaland. Siden 2006 har hun vært ansatt som rådgiver hos Byantikvaren i Stavanger.

Sted: Arkeologisk Museum

Kl. 19.00