Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Gunnar M. Roalkvam

Vi inviterer til foredrag av Gunnar M. Roalkvam
onsdag 25. november 2009 kl.19.00 på Arkeologisk Museum:
Stavanger i 1960-årene - stagnasjon eller framgang?

Stavanger i 1960-årene blir ofte framstilt som forholdsvis fattig. I flere statistikker kommer byen dårlig ut når det gjelder inntektsnivå og verdiskaping. Folk flest kjenner seg likevel ikke helt igjen i det bildet. Minnene bærer mer preg av optimisme, mer velferd, velstandsøkning, nye boliger og modernisering av byens sentrum. Hvordan henger dette sammen?

Gunnar Roalkvam er medforfatter i firebindsverket om Stavanger bys historie, som nå er under arbeid. Han vil gi en presentasjon av hovedtrekkene i Stavangers utvikling i 1960-årene fram til det ble funnet drivverdige oljeforekomster under Nordsjøen mot slutten av 1969. Han vil også forsøke å gi svar på hvorfor Stavanger ble "den lille storkommunen" og komme inn på de spesielle utfordringer som knytter seg til det å skrive samtidshistorie.

Medlemmer gratis, ikke medlemmer kr. 100.

Vel møtt!