Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorien / Forord

Forord

hist1_large

Stavanger med domkirken 1822. Knud Baade.

Stavanger er også en av Norges aller eldste byer. Den vokste fram på 1100-tallet i en periode preget av folkevekst og økende urbanisering over hele Nord-Europa. De arkeologiske og historiske kildene er sparsommelige. Derfor er det mye vi ennå ikke vet om den første bydannelsen. Heller ikke bynavnet har vi noen sikker forklaring på, men det består av to deler: staf og angr. Staven er trolig den bratte vestsiden av Valberget som i sin tid sto som et landemerke i det sentrale havnebassenget Vågen. Og angr var selve bukta, vika eller Vågen.

Kongemakten og kirken trengte et sterkt fotfeste på Sørvestlandet. Stavanger hadde en naturlig havn og lå strategisk til, like ved skipsleia langs kysten. I 1120-årene ble det opprettet et bispesete her. Den første biskopen kom fra England. Samtidig startet byggingen av katedralen. Den ble opprinnelig reist som en romansk basilika i anglo-normannisk stil. Bispesetet og katedralen i Stavanger ble et av knutepunktene i det nasjonale maktapparatet. Etableringen av disse institusjonene ligger til grunn for at byens grunnleggelse offisielt dateres til året 1125.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 08:17:06
Script start
Timing: Dec 09 2021 08:17:06
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 08:17:06
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 08:17:06
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 08:17:06
Script end

Main resources:

Total runtime0.1865 sec
Peak memory usage24,320.0000 KB
Database Queries73

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01680.0328 3,166.82034,719.9375
Module start 'content' 0.04960.1136 7,886.757813,122.9375
Module end 'content' 0.16310.0233 21,009.69531,350.2031
Script end 0.1864  22,359.8984 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01809.6677320.0006
Check MTime0.00955.0770320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.141010.0003
Mysqli_queries0.00723.8393730.0001
Looping result0.00110.5745710.0000
TS translator
TS init0.00442.352730.0015
TS cache load0.00201.093230.0007
TS context load0.00150.786030.0005
Template Total0.109058.530.0363
Template load0.00844.498830.0028
Template processing0.100653.913930.0335
Template load and register function0.00090.505010.0009
states
state_id_array0.00030.141420.0001
state_identifier_array0.00040.191530.0001
Override
Cache load0.00422.2365270.0002
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00341.8254170.0002
Fetch class attribute can translate value0.00000.017810.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0579180.0000
XML
Image XML parsing0.00180.979510.0018
General
String conversion0.00000.017630.0000
dbfile0.00331.7673200.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article_subpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article_subpage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 12
 Number of unique templates used: 10

Time used to render debug report: 0.0003 secs