Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorien / Nye impulser utenfra

Nye impulser utenfra

Statue av Asbjørn Kloster

Statue av Asbjørn Kloster, hugget av Valentin Kielland, avduket i 1912. Asbjørn Kloster (1823 - 1876) , var pedagog, leder og forkynner i Kvekersamfunnet. Han var også grunnlegger av den norske totalavholdsbevegelse. Foto: Erling Søiland. Stavanger Sjøfartsmuseum.

Tusenvis av sjøfolk fra Stavanger og nærmeste omegn tjente til livets opphold på alle verdens hav. De kom hjem med mange slags inntrykk og impulser fra fremmede land og havnebyer. Stavanger ble inngangsporten til Norge for mange av de motkulturelle bevegelsene i Nord-Europa på 1800-tallet. De underprivilegerte uttrykte sine interesser i lekmannskristendom og avholdssak. Engasjementet ble kanalisert gjennom folkelige bevegelser som utfordret både verdslige og religiøse tradisjoner.

Stavanger ble det nasjonale sentrum for misjon og avholdsbevegelse. Den internasjonalt orienterte misjonsbevegelsen fikk et særlig fotfeste i sjøfartsbyen Stavanger. Sjøfolkenes og misjonærenes beretninger fra fjerne himmelstrøk bidro til at brede lag av folket ga sin støtte til arbeidet på misjonsmarken.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 08:36:58
Script start
Timing: Dec 09 2021 08:36:58
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 08:36:58
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 08:36:58
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 08:36:58
Script end

Main resources:

Total runtime0.1713 sec
Peak memory usage24,320.0000 KB
Database Queries73

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00940.0286 3,167.00784,720.0781
Module start 'content' 0.03800.1095 7,887.085913,126.3203
Module end 'content' 0.14750.0237 21,013.40631,350.2109
Script end 0.1712  22,363.6172 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01669.7016320.0005
Check MTime0.00865.0473320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.148310.0003
Mysqli_queries0.00694.0300730.0001
Looping result0.00100.5911710.0000
TS translator
TS init0.00392.282430.0013
TS cache load0.00191.104930.0006
TS context load0.00140.819930.0005
Template Total0.109163.730.0364
Template load0.00754.372030.0025
Template processing0.101659.314630.0339
Template load and register function0.00090.551910.0009
states
state_id_array0.00020.137820.0001
state_identifier_array0.00040.213330.0001
Override
Cache load0.00372.1826280.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00341.9811170.0002
Fetch class attribute can translate value0.00000.022810.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0692180.0000
XML
Image XML parsing0.00191.111810.0019
General
String conversion0.00000.012730.0000
dbfile0.00331.9492190.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article_subpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article_subpage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 13
 Number of unique templates used: 11

Time used to render debug report: 0.0003 secs