Fremside / Om byhistorisk forening / Foreningens historie

Foreningens historie

Foreningen ble stiftet i 1991 og samler både leg og lærd i en felles interesse for Stavangers historie. Vår hovedoppgave er å samle inn og formidle kunnskaper om byen og skape interesse for dens historiske og kulturelle arv.

Foreningen er upolitisk, men vi ser det som en viktig oppgave å bringe byhistoriske spørsmål i fokus i media og inn på den politiske dagsorden. Dette søker vi å oppnå gjennom deltakelse i den offentlige debatt og ved konkrete initiativ.  

Foreningen har over 600 medlemmer, medlemskap kan tegnes på nettet ( fanen "Bli medlem") eller på foreningens arrangementer.  Medlemskap koster kr 350,- for enkeltmedlemmer og 500 for familiemedlemskap ( 2017).

Et historisk tilbakeblikk

Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet i 1991. Foreningens formål var å «formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og egenart”. Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet fordi det i Stavanger ikke tidligere var en interesseforening som i sine vedtekter hadde byens historie som sitt ene-arbeidsområde. De som tok initiativet, savnet en slik forening. De ønsket en parallell til Trondheims Historiske forening som ble stiftet i 1897, og den enda eldre byhistoriske foreningen i Bergen. Samtidig ville de signalisere et ønske om et samarbeid med de utmerkede institusjoner og foreninger med sete i Stavanger, som arbeidet med fortidsvern og lokalhistorie i fylkessammenheng.

Blant tillitsmenn og bidragsytere det første året var Bjørn K. Aarre, Erling S. Kielland, Jan Hendrlch Lexow, Einar Hedén, Jan W. Ivarsson, Egil Henriksen og Gunnar A. Skadberg.

I perioden 1992 – 1995 hadde Byhistorisk Forening i store trekk fått den form foreningen også har dag. Foreningen passerte 100 medlemmer i 1995. Det ble holdt foredragskvelder og byvandringer. Stavangeren kom ut regelmessig med ca. 4 nr. i året.

Det ble i 1995 inngått avtale med Stavanger kommune om Byhistorisk skilting. De fire første skilt kom i 1996. Programmet omfatter nå 58 skilt.

I 1996 utga foreningen i samarbeid med Stavanger Museum «Kiellandfamiliens slektstavle».

De vesentligste endringer i Byhistorisk forening fant sted etter tusenårsskiftet. I 1999 var medlemstallet i overkant av 300, i dag er det over 600 medlemmer. Stavangeren er utviklet til å bli et byhistorisk magasin med høy grafisk og historiefaglig standard. Dette avspeiler seg også i programmene for medlemmene.

Etter at lokalhistorikere som Erling Sømme K. Kielland, Gunnar Skadberg, Reidar Frafjord og Jan Gjerde utgjorde stammen av bidragsytere til Stavangeren gjennom mange år, utgjør nå faghistorikere og andre akademikere et tungt innslag, både i Stavangeren og som foredragsholdere og ledere av byvandringer.

Foreningen fikk sin egen nettside i 2002. Her finner en faksimiler av Stavangeren fra 1991, oversikt over Byhistorisk skilting med utdypende tekster, Årringer i byhistorien med utdypende tekster og presentasjon av Mons Gabriel Monsens prospekter med utfyllende tekster. Under fanen Byhistorien finnes mer omfattende tekster med temaer fra byens grunnleggelse til vår tid. Alt i alt utgjør nettsiden et byhistorisk bibliotek som det ikke finnes maken til.

Foreningen har i alle år mottatt bidrag og prosjektmidler fra Stavanger kommune og andre.

Foreningen har publisert en rekke artikler med byhistorisk innhold, en bibliografi er under utarbeidelse.

I alt er det avholdt 161 foredragskvelder med byhistorisk innhold.

I alt er det avholdt 56 byvandringer i Stavanger.

Et vesentlig virkemiddel for rekruttering til foreningen er avtale med Stavanger Aftenblad om annonsering på avisenes sider for rubrikkannonser.

Foreningen har sin egen side på Facebook med oppdatert informasjon om arrangementer og foreningsnyheter.

 

Foreningen ledere siden starten har vært:

1991 – 1995       Erling S. K. Kielland/Bjørn K. Aarre

1996 -2000         Jan Gjerde

2001- 2006         Berit Grande

2007 - 2011        Hans Eyvind Næss

2012 -                Harald Sig. Pedersen      

Stavanger, april 2017

Jan Gjerde