Stavangeren nr.2 2000

Innhold:

  • Side 4: Fra Adolf Barstads dagbok 1946
  • Side 16: Brannen i politikammeret i 1929 av Halvor Pedersen
  • Side 18: Magnus Vigrestad av Jan Gjerde
  • Side 21: Fra fangenskap til formannskap - møte med Andreas Cappelen
  • Side 22: Familien Toucher av Gunnar Skadberg
  • Side 28: Årsmøte
  • Side 32: Tanker fra Brødre Menighetens Hotel i Christiansfeldt av Jan Gjerde