56

Lystgården Mostun

Det gråmalte huset, som i dag har adressen Henrik Ibsens gate 59, ligger ved Mosvatnet, et steinkast fra Rogaland Kunstmuseum. Det ble bygget i 1867 på en 15,5 mål stor eiendom av boktrykkeren og avisutgiveren Arnt Moe (1823 -1899) som lystgård for familien. Den gangen fantes det ikke et tre på eiendommen, bare lyngmark og myr, omgitt av jordbruksmarker.

Arnt Moe, som var født i Kristiania, kom til Stavanger i 1846 og bestyrte L. C. Kiellands boktrykkeri. I 1852 startet han avisen ”Stavangeren”, som han solgte seg ut av i 1897. På den tiden var den byens eneste Venstre – avis. Til vanlig bodde Moe med kone og barn på Valberget, i huset hvor Cafe Sting holder til i dag. Der var også trykkeriet til ”Stavangeren”.

”Vekk fra bygatene og støvet – og i nærmere kontakt med naturen”, ble et motto både for boktrykkeren og hans hustru. De realiserte dette ved å velge ovennevnte utmarksstykke ved ”Mosevandet”, like i nærheten av Bernhard Hansons eiendom. Prisen var 1 shilling pr. alen.

Snart stod det her ferdig et tømret sommerhus. Rundt omkring ble det plantet blomster, busker og trær, og man dyrket poteter og grønnsaker. I flere år var det hele omgitt av et plankegjerde. Det gikk nemlig ikke lang tid før man innså at sure vårvinder måtte stenges ute for å få noe til å gro. På dette tidspunktet lå det kun en hage til ved Mosvatnet, Schankeholen. Der ble hagen stengt fra vatnet med et mannshøyt plankegjerde.

Det ble den yngste sønnen, Haakon Asche Moe (1867 – 1937), som overtok familielystgården ved Mosvatnet, og som fra 1896 drev den som handelsgartneri med sjeldne botaniske vekster som spesialitet. Asche Moe var en fin personlighet; naturelsker, vitenskapsmann og flittig skribent i aviser og tidsskrifter.

Av gamle brev og dokumenter fremgår det at det skjedde mye med Mostun i årene 1914 – 15. Moe hadde tydeligvis søkt om å få bygge et nytt våningshus, eller i hvert fall forbedre det opprinnelige. På den annen side hadde kommunen et ønske om å overta eiendommen. Slik forholdet utviklet seg med kommunen, så han det slik at han ikke lenger kunne drive gartneriet sitt og fortsette å bo på Mostun. Han kjøpte derfor en eiendom i ”Mallelien”, opp av Hafrsfjord.

Stavanger Kommune overtok eiendommen Mostun i 1915. På dette tidspunktet bestod Mostun av fire bygninger; bolighus, løe, uthus og veksthus. Huset ble i en rekke år bortleid som bolig , men i 1932 fikk Bondeungdomslaget leiekontrakt med kommunen og startet kafedrift. I den forbindelsen ble bolighuset påbygd og ombygd.

Mostun – kafeen ble nedlagt på 1960 –tallet. Eiendommen som nå kun bestod av det tidligere hovedhuset, ble disponert av ansatte i kommunens parkvesen frem til 1983. Da fikk SIF – håndball leie huset til klubblokale, selskapslokale og kafevirksomhet. I forbindelse med overtakelsen ble det gjennomført en omfattende renovering, med skifte av vinduer og kledning. Det gamle hageanlegget ble sanert.

SIF – håndball flyttet ut av Mostun i 2011, og da overtok Naturvernforbundet i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Bygget ble tatt i bruk til kontor-, møte- og utstillingslokale. Planen er å tilbakeføre Mostun til 1930 – tallets funkis-stil og gjenskape deler av det historiske hageanlegget.

I løpet av 2016 vil et nytt natursenter åpne her ved Mosvatnet. Dette skal i hovedsak brukes til undervisning og formidling av det biologiske mangfoldet som finnes i våtmarksområdet ved Mosvatnet og på Jæren. Det var arkitektkontoret Schjelderup og Gram AS som laget skisser og planer for rehabiliteringen av Mostun.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right