Høstprogram 2022
Høstprogram 2022

Vi presenterer medlemsmøtene i Byhistorisk forening Stavanger, og Stavanger kunstmuseum.

8.06.22 Byvandring Stavanger øst kl. 19.00
8.06.22 Byvandring Stavanger øst kl. 19.00

Riving på Nytorget, ombygging i Pedersgata, nybygg i Kirkebakken og uthusdiskusjoner i Kongsteinsgata – hva er verneverdig i trehusbyen, hvordan balanserer vi mellom utvikling og bevaring, og hvilke dilemmaer treffer vi på?

Amtmannen i Stavanger 1730–1765
Amtmannen i Stavanger 1730–1765

Foredraghaldaren arbeider med eit prosjekt om forholdet mellom regionale og sentrale styresmakter i perioden 1725 - 1765, forholdet mellom Stavanger amt og København og vil nytta stoff frå dette arbeidet .

Fra likstank til storbank.
Fra likstank til storbank.

I Stavangers bydeler finnes mange historiske minner, noen gamle, noen av nyere dato. Men ingen steder finnes et så stort spekter av variert lokalhistorie som i Bjergsted-området. Foto: Byarkivet

Medlemsmøte og årsmøte 24.02.22
Medlemsmøte og årsmøte 24.02.22

Tema: Eiganes: Fra gammel utmark og gårdsbebyggelse til villaer og modernistisk arkitektur, ved Hild Sørby og Per Grimnes.

previous arrow
next arrow
Høstprogram 2022
Høstprogram 2022

Vi presenterer medlemsmøtene i Byhistorisk forening Stavanger, og Stavanger kunstmuseum.

8.06.22 Byvandring Stavanger øst kl. 19.00
8.06.22 Byvandring Stavanger øst kl. 19.00

Riving på Nytorget, ombygging i Pedersgata, nybygg i Kirkebakken og uthusdiskusjoner i Kongsteinsgata – hva er verneverdig i trehusbyen, hvordan balanserer vi mellom utvikling og bevaring, og hvilke dilemmaer treffer vi på?

Amtmannen i Stavanger 1730–1765
Amtmannen i Stavanger 1730–1765

Foredraghaldaren arbeider med eit prosjekt om forholdet mellom regionale og sentrale styresmakter i perioden 1725 - 1765, forholdet mellom Stavanger amt og København og vil nytta stoff frå dette arbeidet .

Fra likstank til storbank.
Fra likstank til storbank.

I Stavangers bydeler finnes mange historiske minner, noen gamle, noen av nyere dato. Men ingen steder finnes et så stort spekter av variert lokalhistorie som i Bjergsted-området. Foto: Byarkivet

Medlemsmøte og årsmøte 24.02.22
Medlemsmøte og årsmøte 24.02.22

Tema: Eiganes: Fra gammel utmark og gårdsbebyggelse til villaer og modernistisk arkitektur, ved Hild Sørby og Per Grimnes.

previous arrow
next arrow

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn.
LES MER HER

BYHISTORIEN

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.
LES MER HER

Bli medlem

Har du lyst til å sette byens historie på din dagsorden? Som medlem får du innbydelser til våre arrangementer som er medlemsmøter, foredragskvelder og byvandringer.
Du får også tilsendt vårt medlemsblad, «Stavangeren».
LES MER HER

Årringer

Tekstene til “Årringer i byhistorien” er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland. 
LES MER HER
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu