BLI MEDLEM

Har du lyst til å sette byens historie på din dagsorden? 
Da er Byhistorisk forening noe for deg.

Som medlem får du innbydelser til våre arrangementer som er medlemsmøter, foredragskvelder og byvandringer. 
Du får også tilsendt vårt medlemsblad, «Stavangeren», og – i tråd med våre vedtekter, blir du utfordret til selvstendig utforskning av Stavangers fortid og aktiv deltakelse i foreningens arbeid.

Byhistorisk forenings eksistens hviler på innsats fra medlemmene. Medlemskontingenten og den frivillige innsats er vår hovedinntektskilde.

Kontingenten er kr. 400 pr. medlem og kr. 550 for familiemedlemskap (kun 2 per arrangement).


Melder du deg inn etter 1. juli, betaler du halv kontingent både ved enkeltmedlemsskap (200) og familiemedlemskap (275)
Innmeldingsskjema
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu