BYHISTORIEN

Vi har opplevd et tusenårsskifte. De eldste årringene i Stavangers historie skriver seg fra begynnelsen av det forrige tusenårsskiftet.
Hvem var de menneskene som befolket området gjennom århundrene? 
Hvordan oppsto byen vår, og hvordan har utviklingen vært?

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende. Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.
“De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 “nyttige Indretninger”, reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.”

— Jan Hendrich Lexow

Hentet fra “En Stavangersk Cicerone” - Les hele forordet her.
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu