OM OSS

Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet i 1991.

Foreningens formål er ”å formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og egenart”.

Her på våre nettsider får du en meget allsidig presentasjon av hva vi gjør og har gjort, men også av ulike sider ved byens historie.
I tillegg finner du ”lenker” til sider som utdyper den informasjonen du finner hos oss.

Foreningen er upolitisk, men vi ser det som en viktig oppgave å bringe byhistoriske spørsmål i fokus i media og inn på den politiske dagsorden. 
Dette søker vi å oppnå gjennom deltakelse i den offentlige debatt og ved konkrete initiativ.

Med vennlig hilsen
Anne Tove Austbø
leder

STYRET

Anne Tove Austbø
Styreleder
Tlf.: 92664860
E-post: anne.tove.austbo@stavanger.museum.no
Lars Olsen Neby
Nestleder
E-post: lars.neby@stavanger.kommune.no
Hans Eyvind Næss
Styremedlem
Tlf.: 97730167
E-post: hans_e_naess@yahoo.no
Åshild Sæland
Styremedlem

E-post: 2206aashild@gmail.com
Hilde Krogh
Styremedlem

E-post: hilde.krogh@me.com
Ingrid Milde
Styremedlem

E-post: ingridmilde10@gmail.com
Harald Maaland
Styremedlem
E-post: hmaaland@gmail.com

VARAMEDLEMMER

Asbjørg Skretting Vaaland
E-post: asbjorg.vaaland@lyse.net
Hallgeir H. Langeland
 E-post: hhl@hhlangeland.no
Sjur Lærdal
E-post: plusshotellinvest@gmail.com
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu