Eldre årsmøter

19.10.22 Jørg Eirik Waula: Sørmarkas historie

eller hvordan et friområde gradvis forvitrer.


Sørmarka var inntil den siste kommuneutvidelsen det største sammenhengende friluftsområde i Stavanger. I foredraget vil en høre om natur og dyreliv, arkeologi og landbruk. Videre om Haraldstårnet, skogplanting, Amerika-senderen, hoppbakker, tysk okkupasjon, botanisk hage og en uhyggelig historie om en ung kvinne som ble dømt for barnedrap. Men Sørmarka er også et område som stadig presses av storbyen. Her er anlagt motorvei, høyspentledninger, hovedvannledning, universitet, ishall og nå bygges nytt sykehus her.


Jørg Eirik Waula er samfunnsviter og har bl a vært direktør ved Rogaland psykiatriske sjukehus og direktør/daglig leder ved Utstein Kloster. Han har medvirket i bygdebokprosjekter for Rennesøy, Time og Gjesdal. På fritida har han vært styreleder i Slekt&Data Rogaland, Rogaland historielag og Norges kulturvernforbund. Det meste av livet har han vært nabo til Sørmarka.

Sted: Arkeologisk museum, kl. 19.00


Foto: En tysk kanonstilling på Auglendshøyden. Foto utlånt fra Militærhistorisk Forening Rogaland.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu