Eldre årsmøter

8.06.22 Byvandring Stavanger øst kl. 19.00

Med byantikvar Hanne Windsholt fra Nytorget til Erichstrups gate

Riving på Nytorget, ombygging i Pedersgata, nybygg i Kirkebakken og uthusdiskusjoner i Kongsteinsgata – hva er verneverdig i trehusbyen, hvordan balanserer vi mellom utvikling og bevaring, og hvilke dilemmaer treffer vi på?

Oppmøte ved pølseboden på Nytorget (Nytorget Burger Guo Hui Fen). Vandringen går til Erichstrups gate, med mulig forlengelse til Nedre Suldalsgate dersom tiden/formen/interessen tillater det.

Foto: Nytorget, Pedersgata og Blåsenborg ca, 1950. Byarkivet.

 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu