Stavangeren

I ”Stavangeren” nr.1 sto også den viktigste begrunnelsen for opprettelsen av foreningen:

”Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet fordi det i Stavanger ikke tidligere var en interesseforening som i sine vedtekter har byens historie som sitt enearbeidsområde. 

Vi som tok initiativet, savnet en slik forening.  Vi ønsket en parallell til Trondheims Historiske forening som ble stiftet i 1897, og den enda eldre byhistoriske foreningen i Bergen. Samtidig har vi signalisert at vi ønsker et samarbeid med de utmerkede institusjoner og foreninger med sete i Stavanger, som arbeider med fortidsvern og lokalhistorie i fylkessammenheng.”
En av styrets viktigst oppgaver etter foreningsstarten, var å etablere god kontakt med medlemmene. Første gang Byhistorisk Forening Stavanger sitt medlemsblad ”Stavangeren” ble utsendt til medlemmene var i september i 1991. Det var et enkelt brettet A4 ark med tekster på alle sider. Redaksjonen hadde gode forhåpninger om fremtiden for trykksaken og skrev bl.a. følgende:

Vårt medlemsblad, «Stavangeren» kommer ut
to ganger i året og sendes ut til alle våre medlemmer.


Nederst på siden kan du lese eldre nummer av bladet.

Ønsker du å bli medlem, klikk her.

ARTIKKELBIDRAG TIL STAVANGEREN

Ønsker du selv å bidra med artikler, så setter vi stor pris på det.
Vi sender deg svært gjerne nærmere informasjon om lengde på artikkel og bildekvalitet. Trykkeferdig og korrekturlest manuskript med forslag til illustrasjoner og illustrasjonstekster leveres digitalt til følgende adresse: anne.tove.austbo@stavanger.museum.no som også kan svare på spørsmål. Det planlegges både varianummer og nummer omkring spesielle emner. Tidsfrister varierer.
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu