BYHISTORIEN

Kunnskap og kultur for framtida

Høgskolen i Stavanger ble en av landets største i sitt slag med ca. 7000 studenter før den i 2004 fikk status som landets femte universitet: Universitetet i Stavanger.

I løpet av et par tiår opplevde byen og distriktet en bemerkelsesverdig ekspansjon. I 1970 hadde Stavanger en befolkning på vel 80.000 mennesker. Snart passerer innbyggertallet 115.000. Folk har strømmet til fra inn- og utland. Ikke minst alle de utenlandske statsborgerne satte sitt tydelige preg på bybildet. De aller fleste av dem kom fra USA og Vest-Europa.

Politisk, kulturelt og sosialt ble bysamfunnet utsatt for nye utfordringer. Tradisjonelle kulturmønstre ble utfordret av liberalt mangfold. Byen satset bevisst på å bygge ut et profesjonelt kultur- og velferdstilbud som skulle nå alle. Teateret, symfoniorkesteret og flere museer har blitt vesentlig styrket gjennom de siste tiårene. I 1969 startet undervisningen ved den statlige Distriktshøgskolen i Stavanger. Kunnskapsproduksjon og formidling skapte nye vekstimpulser. Forskning og kompetansebygging er en forutsetning for videreutvikling både av næringsliv og offentlig tjenesteyting. Derfor ble høgskolemiljøet et sentralt element i utviklingen av byens nærings- og kulturliv.

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right