Eldre årsmøter

BYHISTORISK FORENING- PROGRAM 2024

PROGRAM VÅR 2024:
Torsdag 25. januar kl. 19.00 «Kulturminnevern og praktisk kulturvern" v/ Elisabeth Sjo Jespersen, mangeårig styremedlem i Kulturminnefondet,
tidl. Daglig leder for Grønn by, tidl. styreleder i Stavanger konserthus, og Simen Bjørgen, dir. i Kulturminnefondet
Sted: Folkets Hus, sal 1

Onsdag 21. febr. Årsmøte BFS kl. 18.30.
Kl. 19.00 Medlemsmøte «Skapsprengeren Kåre Palmer Holm». v/ Journalist og forfatter Jone Laugaland

Sted: Folkets Hus, sal 1

Onsdag 20. mars "Stavangers politiske identitet ca. 1945-2023 – skiller vi oss ut fra nasjonale trender?"
kl. 19.00 v/Svein Erik Tuastad, statsviter og samfunnsdebattant, UiS.
Sted: Folkets Hus, sal 1


Torsdag 4. april kl. 19.00 "Energihovedstaden"
Sted: Folkets Hus, sal 1 v/ Leif Johan Sevland, adm. Dir ONS – Offshore Northern Sea

Torsdag 25. april kl. 19.00 "Pengene i Stavanger opp gjennom tidene"
Sted: AMS v/ Ola Kvaløy, professor NHH, .


Torsdag 30. mai kl. 19.00 "Tollimport til Stavanger på 1700-tallet". Da vi importerte klokker, munnharper og eksklusive stoffer.
Sted: AMS v/ Ragnhild Hutchison, historiker og leder av Tidvis.


Onsdag 12. juni kl. 19.00 Bybranner som formet Stavanger
Sted: AMS v/ Byantikvar Hanne Windsholt


Torsdag 29. august kl. 19.00 "Kultur- og naturvandring langs Mosvatnet"
Sted: Mostun v/Erik Thoring, leder av Naturvernforbundet og Øyvind Gjerde, ornitolog


Onsdag 25. sept. kl. 19.00 "Leedaal Teppeveveri" – Norges eneste teppeveveri, og har vært i familiens eie siden oppstarten i 1949.
Sted: AMS v/Cathrine Hærem, daglig leder.


Torsdag 24. okt. kl. 19.00 «Gestapo» - Det tyske sikkerhetspolitiet i Stavanger.
Sted AMS v/ Erik Ettrup.


Onsdag 27. nov. kl. 19.00 Utstein Klosters bygningshistorie – hva forteller ny forskning?
Sted: AMS v/ Mathies Ekelund Erlandsen, bygningsantikvar

 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu