5

Bjellands fabrikk nr.9

Om denne fabrikkbygningen forteller John Gunnar Johnsen i bind II av sitt fremragende bokverk om hermetikkindustrien i Stavanger.

Den flotte røde og hvitmalte murbygningen med en grunnflate på 52x18 m i to etasjer med kjeller og loft, som fortsatt eksisterer i Nedre Banegate, ble reist i 1911, to år etter at byen fikk elektrisk kraftforsyning. Bygningen ble reist på den tomten der kjøpmann Andreas Cederbergh tidligere hadde hatt en av sine reperbaner, en reperbane som for øvrig har gitt navn til Nedre og Øvre Banegate. Chr. Bjelland & co hadde på dette tidspunktet fem hermetikkfabrikker i Stavanger og to utenbys. Den nye fabrikken fikk etter hvert tallnummer 9, og den hadde som oppgave å tilfredsstille firmaets behov for etiketter og blikkemballasje til gaffelbiter etc. Elektrisiteten var det sikre kraftkildefundamentet for fabrikkens moderne litografiske maskiner.

Allerede i 1912 var arbeidsstokken i denne fabrikken oppe i 100 personer. Året etter fikk den nye og moderne fabrikken besøk av konge og Storting. Firmaet Chr. Bjelland & co. opparbeidet seg etter hvert spisskompetanse på litografiske produkter og på trykking av emblemer, brevhoder og reklameplakater – ikke minst takket være ansettelse av tyske litografer. Spesielt nevnes Hermann Warning som en dyktig litograf som for øvrig slo seg ned i byen for godt. Bjelland gjorde seg også uavhengig av andre trykkerier og slapp å vente i noen kø etter produkter som skulle effektuere driften av firmaets virksomhet.

Virksomheten ved fabrikk nr. 9 fortsatte fram til 1980 da Norway Foods, en sammenslutning av de resterende hermetikkfabrikkene i byen, ved utgangen av dette året, besluttet å legge ned den tradisjonsbærende fabrikken i Banevigen. Det meste av trykkemaskiner og utstyr ble da overtatt av Aase Grafiske og flyttet til firmaets industribygg i Sverdrups gate. Fabrikkbygningen Nedre Banegate er tatt vare på og har fått annet bruksformål inn i en ny tid.

Gunnar A. Skadberg

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right