9

Skagen 18

Den aller eldste delen av dette handelshuset ble bygget i begynnelsen av 1700 – tallet, før 1710. I dag bærer huset preg av at det er utvidet og påbygd flere ganger.

Det var Ole Smith Plough som bygget på et eldre og mindre hus, og det var ved denne ombyggingen i 1787 man fikk den praktfulle fasaden huset har i dag, i en variant av rokokko med flotte utskjæringer, men også med joniske pilastre i hele fasadens høyde. Det er muligens den tyske snekkeren Ludvig Feyling som har stått bak ombyggingen.

Ole Smith Plough startet en handelsforretning her i 1768 . Firmaet drev en virksomhet som bl.a. omfattet skipsrederi, skipsbyggeri på eget verft, sildesalting, eksport og import – foruten vanlig kjøpmannshandel fra kramboden på Skagen. I 1791 ble adoptivsønnen hans, Hans B.G. Sundt, kompanjong. Handelshuset fikk da navnet Plough & Sundt. Noen få år senere døde Plough, og enken Henriche Marie Frantzen ble gift med sin adoptivsønn, Hans Sundt.

Hans G.B. Sundt døde i 1839. Ledelsen av firmaet gikk da over til svigersønnen, stadshauptmann L.W. Hansen, som hadde kommet til Norge fra København som ung mann. I hans tid blomstret både handel og skipsfart. Som en av byens ledende menn anla han byens første teater i en av eiendommens bygninger. L.W. Hansen døde i 1871, og nå ble det hans to sønner, stadshauptmann Wilhelm Hansen og dansk konsul Frederik Hansen, som drev forretningen videre.

1880 – årene ble en krisetid for landets seilskipsrederier. Damp overtok for seil og sildefisket sviktet. Mange firmaer fikk vankeligheter, og Plough og Sundt gikk konkurs. Familien beholdt imidlertid eiendommen og etablerte handelsvirksomhet innen engros-og skipshandel. Frederik Hansen overtok butikkhandelen, og under dette navnet opparbeidet han med stor dyktighet en meget ansett forretning.. I 1920 tok sønnen, konsul L.W. Hansen, og i 1938 ble konsul Leif Buch Hansen opptatt som kompanjong. Byens eldste

kjøpmannshus eies fortsatt av Hansen-familien. Eiendommen omfatter også ”Kontoret” i Skagen 16, som har et mer sammensatt fasadepreg, og Sjøhuset Skagen fra 1770. I alle bygningene drives det i dag restaurantvirksomhet.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right