44

Adam Egede-Nissen

Adam Egede-Nissen ble født 29.06.1868 på gården Øvre-Rinnan i Levanger, Nord-Trøndelag. Faren var distrikslege, en kortvokst, bredbygd mann som var kjent for sitt hissige gemytt, sin faglige dyktighet og sin glede i jakt og friluftsliv. Adam mente selv at hans egen hissighet i ung alder og naturglede var en arv fra faren.

Etter examen artium ved Trondhjem katedralskole som 18-åring begynte han å studere jus og filologi. Samtidig arbeidet han i postvesenet og ble etter studieturer i en lang rekke land i 1889-90 ansatt som postfunksjonær i Bergen, hvor han var i seks år. Etterpå ble han i 1897 tilsatt som postmester i Vardø, en stilling han hadde i 14 år.

I Finnmark utfoldet han en omfattende politisk og kulturell virksomhet. Fra 1900 var han i to perioder stortingsmann valgt av Venstre og de to siste valgt av Arbeiderpartiet, som han sluttet seg til høsten 1905. Han kjempet for avholdssaken, arbeidet aktivt for å organisere fiskerne og markerte seg også med radikale forslag om nøytralitet og fullstendig avvæpning av forsvaret. I 1901 var han blitt kjent med russiske revolusjonære. Bekjentskapet bidro til samarbeid om trykking av illegalt propagandamateriale på russisk, som så ble smuglet over grensen.

Adam Egede-Nissen ble i 1911 utnevnt til postmester i Stavanger. I den gamle sild-og hermetikkbyen registrerte han snart sosial nød og urettferdighet, og dermed fortsatte han sin politiske virksomhet. Han var medlem av formannskapet 1914-24, satt i bystyret 1923-25 og 1932-34 (for NKP), og han var byens ordfører for Arbeiderpartiet i årene 1916-19. I denne stillingen kjempet han for husleiereguleringer og sørget for en betydelig kommunal boligbygging.

Utover i 1920-årene spilte han ingen rikspolitisk rolle i partiet selv om han toppet NKPs lokale liste ved stortingsvalgene uten å bli valgt i 1924, 1927 og 1930.

Egede-Nissen hadde ellers sterke kunstneriske interesser som vel var atypisk i et proletært parti som NKP. Han ble formann for byens første scene (1913-16), senere også for Stavanger Teater (1922-26), Orkesterforeningen (1918-28) og foreningen Kunst for folket (1929-32).

Ordførerperioden var imidlertid ikke problemfri, blant annet ble han bøtelagt for sin ledende rolle i generalstreiken som ble avholdt til støtte for den russiske revolusjonen i 1919. Han stengte postkontoret den 21. juli for å lede demonstrasjonen Arbeiderpartiet hadde utlyst over hele landet for å uttrykke sin sympati for de russiske arbeiderne. Da Arbeiderpartiet brøt med Moskva i 1923, ble Egede-Nissen stående fast i den kommunistiske tro i en tid da de fleste andre forlot den. Han ble stortingsrepresentant for sitt tredje parti, Norges Kommunistiske Parti, NKP.

Adam Egede-Nissen var gift med Georga ”Goggi”, f. Eilertsen, de hadde 11 barn. Flere av disse ble kjente og populære skuespillere, blant annet Ada, Gerd, Aud, Lill, Gøril, Stig og Oscar. Etter 47 år i postetaten sluttet han, og flyttet i 1933 til Bærum hvor han slo seg ned. Han ble valgt til formann i partiet i 1934, et verv han hadde til 1946 da han ble gjort til æresmedlem. Han døde i 1953, 85 år gammel.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right