36

Charlottenlund

På slutten av 1700-tallet bodde res.kap. i Domkirken, Børge Petersen von Fyren (1745-1816), til leie i et hus på eiendommen ”Steglebakken” som langt senere fikk adressen Kongsgaten 45. Ekteparet von Fyrens barn fikk i 1831 kongelig skjøte på denne eiendommen som deres foreldre hadde forvaltet. Da hadde allerede i 1828 fogden over Jæren og Dalane, Søren Daniel Schiøtz (1796-1863), satt opp landstedet sitt på dette stedet. Det fikk navn etter ektefellen hans, Charlotte Rosenkilde (som var datter av byens eidsvollutsending, Peder Valentin Rosenkilde). Huset ble opprinnelig bygd i empirestil, men det har siden gjennomgått store endringer og ombygginger.

Schiøtz bodde i Laugmannsgaten 2 og hadde derfor ikke lang vei ut til landstedet, ”Charlottenlund”. Charlotte døde i 1850, og i 1854 fikk Schiøtz overta skjøtet på eiendommen fra von Fyrens arvinger.

I 1864 kjøpte fogd Ambrosius Hansen denne delen av eiendommen av Schiøtz’ arvinger. Hansen bygde på huset og foretok andre utbedringer. Ti år senere solgte fogd Hansens enke eiendommen ved Breiavatnet til fru Anna Kielland (d. 1891), gift med Alexander L. Kiellands farbror, Gabriel Schanche Kielland. Etter en del overdragelser av denne eiendommen ble den i 1899 solgt til konditor S. L. Juell.

Juells konditori fikk da tilhold i Kongsgaten 45, og i 1905 ble det bygget et nytt bakeri i mur i hagen. Her møttes fine damer til te, og her stakk ofte byens gode borgere innom for å kjøpe seg en kake eller titte på de unge ”piger.”

En av Juells kunder var Alexander L. Kielland som kom for å nyte de nybakte kakene.Det fortelles for øvrig at når Kielland skulle til Orre med sine venner, stoppet vognen alltid utenfor konditoriet ved Breiavatnet der Juell stod klar med en ladning smørbrød og kaker som Kielland og hans venner skulle ha med seg på utflukten.

Etter at huset i 1917 ble skadet under en brann, overtok Stavanger kommune bygningen for 106.000 kr. Den ble benyttet til en lang rekke formål, bl.a. hadde byens brannsjef bolig og kontorer her til 1950-årene. Senere var det urmakerforretning i huset og kommunale tjenester som spedbarnkontroll. I 1989 ble det solgt til private eiere og ombygd til hotelldrift.

Under en restaurering i 1998 ble bygningen på ny brannskadet, men gjenåpnet i 2000, og hotellets eksteriør er forsøkt tilbakeført til husets utseende fra 1880-årene. Bygningen rommer i dag hotell, restaurant, bar og selskapslokaler, og i sommerhalvåret er det uteservering i parken mot Breiavatnet. Charlottenlund AS, Kongsgaten 45, er byens minste hotell med fem hotellrom.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right