34

Christian Lous Lange

Christian Lous Lange ble født i ”Bredbakken 1” i Stavanger, 17. september 1869 og døpt i St. Petri kirke 17. oktober. Faren, Halvard Lange (1842-1905) som var tremenning til Alexander L. Kielland, kom til vår by i 1867 og var stadsingeniør her fra 1885 til 1899. Lous-navnet hadde Christian etter sin mor, Thora Marie Lous (1845-1923).

Christian bodde i Stavanger gjennom hele oppveksten og ungdomsårene til han var 18 år gammel. Etter at han var flyttet til Kristiania for å studere, var han nok på hyppige besøk i fødebyen ettersom mesteparten av familien fortsatt holdt til her. Den siste store begivenheten de feiret sammen, var bryllupet 1. november 1899 da søsteren, Ellen Lous Lange, giftet seg med forfatteren Johan Bojer.

Før han var fylt 18 år, avla Christian i 1887 ”Klassisk examen artium” på Kongsgård skole med hovedkarakteren 1,25 (preseterist). Som et utpreget skolelys fikk han beste karakter ”1” i 9 av 12 fag. Sammen med barndomsvennen ,Einar Borch, dro han samme høsten til Kristiania. Han tok ”Examen Philosophicum” og hadde lærertimer ved siden av, som avveksling fra de teoretiske studiene. I 1893 ble han cand.philol., og det påfølgende året giftet han seg med Bertha Manthey (1867-1947). I ekteskapet kom det 5 barn, bl.a. den senere norske utenriksministeren, Halvard Lange (1902-1970) . Mange år senere, i 1919, ble Lange dr.philos. på en avhandling om ”Internasjonalismens historie.”

Som generalsekretær for den ”Interparlamentariske Union”, med sete i Bern, dernest i Brussel og fra 1920 i Geneve, var Lange en av dem som utrettet mest for å gjøre ”Nansens land” til mer enn en frase. Hans innsats i internasjonalt fredsarbeid og hans virke her hjemme som en idealistisk og realistisk fredspolitiker, satte dype spor etter seg.

Langes livsverk var omfattende. Han var en dyktig historiker som ble husket av sine tidligere elever som en fremragende pedagog. Han organiserte det norske Nobelinstituttet, og som generalsekretær for den ”Interplantariske Union”, gjorde han under 1. verdenskrig og etter fredsslutningen veldig mye for å holde arbeidet intakt og mildne motsetningene. Som norsk representant i Folkeforbundet utførte han et grunnleggende arbeid, hans navn der var et av de mest kjente.

Langes virksomhet for fred, forståelse og humanitet bidro til at Stavanger-mannen i 1921, som den første i Norge, ble tildelt Nobels fredspris sammen med den svenske statsministeren, Karl Hjalmar Branting.

Christian Lous Lange døde av en kreftsykdom 11. desember 1938, 69 år gammel. Den nære vennen fra fødebyen, Einar Borch, holdt minnetalen ved bisettelsen og avsluttet med følgende ord: ”Christian Lange ! Vi takker deg for de mange lyse og vakre minner, de mange gode tanker som spirer opp etter deg. Vi står i sorg og vemod med din båre, men også full av takk for hva du utrettet blant oss. Ingen som har møtt deg, vil glemme din vakre, noble skikkelse. Vi har tapt en enestående venn. Norge har tapt en av sine beste sønner.”

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right