31

John R. Haugvaldstad

Garden Reianes ligger på nordvestsiden av Rennesøy mot Boknafjorden. Her ble John Haugvaldstad født i 1770 og døpt 3. søndag i advent, som den yngste av fem søsken. Han gikk på omgangsskolen i bygda og fikk solid undervisning i kristendom. I sitt 18. år, palmesøndag 1789, ble han konfirmert i Hausken kirke.

Rett etter konfirmasjonen dro han hjemmefra og fikk arbeid på garden Utstein Kloster. Etter tre års samvittighetsfull tjeneste på Utstein kom han så til bruket Haugvaldstad på Mosterøy. Gardseieren, Tore, oppdaget hurtig Johns mange gode egenskaper og ønsket at han skulle gifte seg med den eldste datteren, Malene. Det var imidlertid klart for de to unge at de ikke hadde noen naturlig kjærlighet til hverandre, men etter press fra begge fedrene ble de forlovet.

Tore solgte bruket til John Rasmussen som da tok etternavnet Haugvaldstad, og den 1. juli 1792 ble de to unge viet. Malene og John hadde forskjellig gemytt. Hun var noe gretten og kritisk, han var mer innesluttet og viljesterk. Ekteskapet ble ulykkelig og barnløst, og de kom til å leve fra hverandre mesteparten av sine liv.

John Haugvaldstad var arbeidsom og påpasselig i alt. Han fikk god innsikt i jordbruksyrket og tok nye metoder i bruk. I tillegg drev han med sildefiske, og med sin praktiske innsikt og handlekraft var han en dyktig fisker. På denne tiden opplevde han også sitt åndelige gjennombrudd og startet med oppbyggelige møter i sitt hjem. I 1801 ble han kjent med Hans Nielsen Hauge, og det resulterte i at han reiste omkring som forkynner.

I 1814 ble han sammen med godseier Garmann på Utstein Kloster sendt til Stavanger for å velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Samme året solgte han bruket sitt og flyttet til byen. Malene ble boende på Mosterøy til 1821 før hun også kom til Stavanger.

Haugvaldstads virketrang gav seg mange utslag. Han drev først teglverk, så begynte han som farger. Ellers var han engasjert i sildefiske og skipsfart. Etter hvert ble han også eier av flere gardsbruk og jordeiendommer, og han hadde flere titalls ansatte. Haugvaldstad var blitt en av Stavangers rikeste menn, men gikk i vadmel og spiste sild og brød med fingrene rett fra trefjøla.

John Haugvaldstad ble den åndelige fører for haugianerne i byen, og han viste stor omsorg for de fattige. Han var en drivende kraft i arbeidet for å få reise et oppbyggelseshus som kunne romme alle dem som søkte møtene deres. Det resulterte i bedehuset i Nygaten i 1845. Da Det Norske Misjonsselskap ble dannet i Josefinestiftelsens lokaler i 1842, ble han valgt som styremedlem med flest stemmer.

Nyttårsaften 1850 ville han besøke leder for Brødremenigheten for å gi en pengegave til Israelsmisjonen. Stephan Due var ikke hjemme, og da Haugvaldstad kom ut igjen, falt han om på gaten, rammet av slag. Etter å ha blitt ført til hjemmet utbrøt han: ”Gud skje lov”, og sovnet stille inn. En mengde mennesker fulgte båren til Lagård gravlund, og mange stod tause og sorgfulle i gatene der følget passerte.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right