1

Nymansveien 44

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger den 22.august 1816 og døde her 75 år gammel den 22.oktober 1891. Som ganske ung dro han til sjøs og arbeidet seg etter hvert oppover i gradene. 24 år gammel var han anerkjent som en dyktig og pålitelig skipsfører. Etter mange år på sjøen startet han en sildeforretning ”med to tomme Næver”. Forretningen gikk godt, og etter en tid eide han sjøhus flere steder i Norge og på Island.

Fortjenesten ble investert i skipsparter. Skutene hans seilte til Østersjøen med sild og returnerte med kornvarer. Slik utviklet hans forretning seg til å bli et av de mest betydningsfulle engrosforetagender innen korn i Stavanger. Han hadde dessuten eget skipsverft på eiendommen Østvig som han kjøpte på auksjon i 1854.

Nymansveien 44 i dag var våningshuset på eiendommen Kjelvene som C.P. Nyman fikk skjøte på den 15. mai 1851. Kjelvene var opprinnelig en del av Hetland prestegård. Sammen med St. Hansvollen og Lervigsryggen utgjorde eiendommen ca. 82 mål. Her hadde han nå bopelen sin og drev gårdsbruk.

En del år senere kjøpte Nyman et par tilstøtende jordstykker på ca. 21 mål. På alle disse eiendommene sine investerte han betydelig kapital i forbindelse med nydyrking. Folketellingen i 1865 viser at han hadde 2 hester og 12 storfe, og at han sådde 2 tønner bygg, 2 tønner havre og 6 tønner poteter.

Det bør nevnes at Carl Petter Nyman i skjøte av 15.12.1854 skjenket et område på litt under 1 mål på Lervigsryggen til begravelsesplass for kvekerne i Stavanger. Det påfølgende året ble han selv opptatt som kvekermedlem. Kirkegården ligger i vår tid i Haukeligaten. Her finner vi det siste hvilestedet til Asbjørn Kloster og hans hustru, men ellers har gravlunden nærmest blitt en familiekirkegård for slekten Nyman. Her ligger også C.P. Nymans kone, Ingeborg Cecilie Ramussen (1823 – 1891). Hun døde to dager før sin mann!

Da den store økonomiske krisen hjemsøkte Stavanger i 1880–årene, fikk dette også katastrofale følger for Carl Petter Nyman. Han ble ansett for å være en meget holden mann og mente selv at han ennå i 1881 var god for 100.000 kr i kontanter. I november 1887 gikk han imidlertid konkurs. Den stadig synkende verdi av investeringer i skip- og skipsaksjer bevirket at hans aktiva ble redusert i verdi, mens gjelden steg.

Da denne utviklingen fortsatte i årene fremover, var konkursen ikke til å unngå. Hans vidstrakte eiendom på Kjelvene ble etter hvert utstykket til tomter og kom til å bli et stort og sentralt boligstrøk i Østre bydel. I ettertid er to gater i bydelen oppkalt etter Carl Petter Nyman: Nevnte Nymansveien og dessuten også Karlsminnegaten, selv om første bokstaven i hans fornavn er forandret fra C til K!

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right