63

Ths. Ottesen & Sons – Norrig – ”Oransjeriet”

Thomas Ottesen var født i Stavanger 25.03.1859. Han utdannet seg som blikkenslager, oppholdt seg en tid i USA, men kom tilbake til hjembyen hvor han i 1901 etablerte seg som blikkenslager med bl.a. produksjon av hermetikkesker. Han drev også med en del hermetikkproduksjon. Etter noen år ble lokalene for små, og i Aftenbladet 03.05.1906 kan avisen meddele at Ottesen hadde kjøpt et område på Nybø i Hetlandsmarken. Her ble det reist en ny fabrikk med adresse Kvitsøygata 100.

Anlegget ble påbygget og utvidet både i 1911 og i 1912. På den tiden var også hans to sønner, Andreas og Rudolf Ottesen, kommet med i driften av firmaet, derav navnet Ths. Ottesen & Sons. Tall fra Arbeidstilsynet antyder en beskjeden fabrikk i årene fremover, til og med 1911. Det er først fra 1912 at det registreres mer enn 50 personer i arbeid på fabrikken. I en presentasjon i Stavangere Nærings-og Forretningsliv er det likevel angitt at det er 150 ”i den travle tid af aaret”, og at sesongproduksjonen er over 3 millioner esker.

Firmaets lønnsomhet hadde i årene 1914 - 18 samme gunstige utvikling som hermetikkbransjen generelt, bl.a. hadde man i 1919 betydelige planer om utvidelser. Med tanke på oppføring av en større sardinfabrikk og planer om å reise arbeiderboliger, ble det kjøpt deler av eiendommen Dalen og gården Ekeland i Hetlandsmarken. Etter verdenskrigens slutt fulgte imidlertid magre år, til dels med underskudd. Skatteåret 1923/24 var både inntekt og formue kommet ned i null.

Den 23.06.1925 døde plutselig firmaets grunnlegger, Thomas Ottesen, på sitt landsted på Høle. Virksomheten ble da trappet ned, trolig etter råd fra firmaets bankforbindelse, Stavanger Privatbank, som i 1927 sto for salget av eiendommen til A.s Hermetikfabriken Norrig. Ths. Ottesen & Sons i Kvitsøygata 100 ble overtatt for kr 110.000 og fikk betegnelsen Norrig 2.

Tilbake I 1906 hadde et firma med navnet A.s Sardinfabriken Norrig blitt konstituert i Lervigsveien 32. På generalforsamlingen i 1920 ble det vedtatt å endre navnet til A.s Hermetikfabriken Norrig. Så langt hadde firmaet hatt store overskudd, men i årene som fulgte hadde etterkrigskonjunkturene rammet hermetikkindustrien hardt og brutalt. Det var i 1925 enighet om å avvikle Norrig, og det var duket for nye eiere. Noen måneder senere gjenoppsto så bedriften med et nesten likelydende navn: A.s Hermetikfabrikken Norrig. Aksjekapitalen var fordelt mellom svogrene, Hjalmar Fuglli og Sven Forgaard.

Våren 1927 skilte imidlertid de to partene lag. Sven Forgaard overtok 98% av aksjene i Norrig og drev den videre parallelt med fabrikken i Lervigsveien. Alle hans fem barn gikk inn fabrikken, slik at Norrig ble et familieselskap. Kapasiteten ble styrket gjennom forbedringer og utvidelser av lokalene, både i fabrikk nr 1 Lervigsveien og nr. 2 i Kvitsøygata. I sistnevnte ble det i 1931 opprettet produksjonslokaler for datterselskapet Rogaland Kassefabrikk.

Sven Forgaard døde i 1948, og Erling Forgaard overtok da som firmaets disponent og styreformann. Etter krigen ble produksjonen utvidet gjennom nye produkter. Fabrikkens spesialitet ble hermetisk nedlagte høns. Andre tilleggsprodukter var tomatketchup og småmakrell, mens hovedproduktene hele tiden var de tradisjonelle; sardinhermetikk og kippers. Utover på 1950-tallet tvang rasjonalisering og konsentrert drift seg fram. I et styrevedtak i desember 1959 ble det vedtatt at produksjonen skulle samles påenfabrikk, nr. 1. Produksjonen i Kvitsøygata, Ottesen-fabrkken ble nedlagt i 1960, mens man i Lervigsveien opprettholdt virksomheten til 1978.

Norrig var et av de få hermetikkfirma som maktet å gjennomføre en omstilling fra hermetikkvirksomhet til oljealder. I slutten av 1990-årene var hele bygningsmassen rehabilitert, og styret vedtok i 1998 å selge eiendommene. I dag har man fått et helt kvartal bestående av hermetikkforetak som er revitalisert med nye foretak, betegnet som Oransjeriet. Det ligger i Avaldsnesgata 95, rett ved Lervigstunet i Storhaug bydel. Lervigstunet omkranses av Avaldsnesgata – Kvitsøygata – Ryfylkegata og Støperigata.

Kvartalet Oransjeriet inneholder bl.a. leiligheter, to arkitektkontorer, forretningsutviklere og et yoga-studio. I 2014 fikk arkitektene bak kvartalet Oransjeriet Stavanger kommunes byggeskikkpris. I juryens begrunnelse het det:

”Ombyggingen av Oransjeriet har vært et utfordrende prosjekt og har krevd både engasjerte oppdragsgivere og dyktige formgivere. Prosjektet forteller en historie om endring og tilpassing til nye forutsetninger i den moderne byen. Gjennom å tilføre nye bygningselementer, og ved å bygge om eksisterende bygg, er kvartalet omgjort til tidsriktige kontorer og boliger.

Gammel og nytt inngår her i en ny og harmonisk helhet, hvor både det nye og de historiske sporene er tydelig lesbare. Ved ombyggingen av mellombygget fremstår kvartalet nå som komplett. Den grønne, beplantede boksen ut mot Lervigstunet skaper frodighet og styrker kvartalets åpenhet ut mot parken.

Med Oransjeri-kvartalet er det skapt et tydelig, identitetsskapende element i bydelen, som bidrar til å skape en bymessig sammenheng i området. Gjennom høye ambisjoner i byggeriet, og ved å satse på høy arkitektonisk kvalitet, er kvartalet blitt et forbilde for byutviklingen i Østre bydel.”

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right