42

Vakttårn i Kvalebergleiren

Denne militærleiren ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i Hillevåg i 1940, kort tid etter krigsutbruddet, som et ledd i ”Festung Stavanger”. Den omfattet Kvaleberg skole og arealer sør, øst og nord for skolen. Mot vest gikk grensen langs Hillevågsveien, mot syd Sandanger-gården, mot øst jernbanelinjen og mot nord Sven Andersens møbelfabrikk. Leiren kunne faktisk innkvartere ca. 1.000 mannskaper, og den ble også noe utvidet i løpet av krigen.

Tyskerne kalte selv leiren for ”Kraftfahrpark 274”, og den utgjorde en vesentlig del av deres transportsystem i denne regionen. I alt hadde leiren 20 brakker, garasjer, låver og staller, og den hadde selvsagt også militærsykehus og dessuten ammunisjonslager. Mange av brakkene ble reist som garasjer for motoriserte kjøretøyer. Det ble også bygd kaserner for soldater og boliger for offiserene og en stor kantine/messebygning.

I anlegget inngikk også en stor, gruslagt ekserserplass, og midt i leiren stod ET VAKTTÅRN I MUR. I området mot ”Vannassen”, utenfor leiren, var det et stort treningsfelt for infanteri som leiren benyttet. I en periode ble leiren også tilholdssted for russiske krigsfanger. Tyskerne beslagla etter hvert også en rekke bolighus i leirens nærområde og hadde installasjoner knyttet til leirens funksjoner utenfor selve området, bl.a. et tilfluktsrom som ble anlagt under selve Kvaleberget. Under et alliert bombeangrep 1. mai 1943 traff en granat en bungalow i Hillevågsveien 92, hvor en 13 år gammel gutt ble drept og en søster invalidisert.

Etter frigjøringen ble leirområdet gradvis overtatt for sivile formål Bedriften ”Stavangerflint” sikret seg fem brakker, og flere av bygningene ble overtatt av Hetland kommune til administrative formål, barneskole, framhaldskole og folkebad. Offisersmessen fra krigens dager ble bl.a. ombygd til gymnastikksal, sløydsal og klasserom . Bygningen er fortsatt i bruk og er blitt vakkert rehabilitert og er nå barnehage. De brakkene som var dårlig vedlikeholdt, ble revet tidlig på 1950-tallet for å gi plass til nye industribygg. Bare Bergsagelveien 18 står igjen.

Den tidligere ekserserplassen går under navnet ”grusbanen” og blir både benyttet som treningsbane for fotballklubben ”Jarl” og som idrettsplass for Kvaleberg skole. I årene etter krigen hadde også omreisende tivoli tilgang til plassen. I dag er Kvalebergleirens område først og fremst benyttet til næringsformål.

VAKTTÅRNET var et kombinert utkikkstårn og trafokiosk. NVE, Norges vassdrags-og energidirektorat, har den på listen sin over vernede transformatorstasjoner.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right