Eldre årsmøter

BYHSTORISK FORENING PROGRAM 2024

"Byhistorie formidles noen ganger best i gode illustrasjoner. Litografiet «Stavanger sett fra Rullene eller Egenes» av Thyco Jæger fra 1851 viser den lille kjøpstaden, omgitt av beitemark og fjordlandskapet innover Ryfylke og Riskalandet. I forgrunnen fattigkirkegården på Rudlå, lengst ute i Leirvigsområdet vindmøllen i dagens Vindmøllebakken. Domkirken er fortsatt hvitkalket. Sentrum er lite, konsenterert på området fra Sandviken, Holmen og utover østre havneområde, men innen ett par tiår har jernbane, kaiutbygginger, fabrikkanlegg og utvidelser av kommunegrensen, ført til at byen skifter karakter – fra seilskuteby til industriby." Illustrasjon: UiB.
Kjære medlemmer, velkommen til et nytt år med ekstra mange foredrag og vandringer!
Vær obs på at de første medlemsmøtene vil avvikles på Folkets hus på Løkkeveien, grunnet ombygginger av vårt faste lokale på Arkeologisk museum.

Temaene for medlemsmøtene 2024 favnet vidt.
Årets første foredrag bør særlig interessere alle som eier eldre bygninger, uthus eller naust, for Elisabeth Sjo Jespersen og Simen Bjørgen fra Kulturminnefondet vil presentere inspirerende eksempler og praktisk støtte til vern av slike bygg.
Våren vies videre til tema som på ulike måter kan knyttes til regionenes velstand og økonomiske forhold. Jone Laugaland forteller om «Skapsprengeren Kåre Palmer Holm» og deretter kommer «Stavangers politiske identitet» ved Svein Erik Tuastad, og «Energihovedstaden» i fortid og framtid ved Leif Johan Sevland. Ola Kvaløy tar for seg «Pengene i Stavanger opp gjennom tidene», mens Ragnhild Hutchison forteller om «Tollimport til Stavanger på 1700-tallet – da vi bla importerte klokker, munnharper og eksklusive stoffer». Hanne Windsholt runder av før sommeren med temaet «Bybranner og byutvikling: Hvordan branner og brannforebygging har formet Stavanger.»

Høstens starter med «Kultur- og naturvandring langs Mosvannet» ved Erik Thoring og Øyvind Gjerde, hvor vi både blir kjent med stedets allsidige bruk gjennom tidene og med fugleliv rundt vatnet. Deretter skal vi bli kjent med historien til «Ledaal teppeveveri» ved Cathrine Hærem, og med «Gestapo – det tyske sikkerhetspolitiet i Stavanger» ved Erik Ettrup. Vi avrunder med «Utstein klosters bygningshistorie – hva forteller ny forskning?» ved Mathies Ekelund Erlandsen.
Vi håper dette frister, og at mange av dere vil møte opp!

Beste hilsen fra arrangementskomiteen i Byhistorisk forening:
Anne Tove Austbø, Asbjørg Våland Skretting, Ingrid Milde, Hans Eyvind Næss og Sjur Lærdal

PROGRAM VÅR 2024:
Torsdag 25. januar kl. 19.00 «Kulturminnevern og praktisk kulturvern»
v/ Elisabeth Sjo Jespersen, mangeårig styremedlem Kulturminnefondet, tidl. daglig leder for Grønn by,
Sted: Folkets Hus, sal 1 tidl. styreleder i Stavanger konserthus, og Simen Bjørgen, dir. i Kulturminnefondet.

Onsdag 21. febr. kl. 18.30. Årsmøte Byhistorisk forening Stavanger
Kl. 19.00 Medlemsmøte «Skapsprengeren Kåre Palmer Holm».
Sted: Folkets Hus, sal 1 v/ Jone Laugaland, journalist og forfatter.


Onsdag 20. mars, "Stavangers politiske identitet ca. 1945-2023 – skiller vi oss ut fra
kl. 19.00 nasjonale trender"?
Sted: Folkets Hus, sal 1 v/Svein Erik Tuastad, statsviter og samfunnsdebattant, UiS.


Torsdag 4. april kl. 19.00 "Energihovedstaden"
Sted: Folkets Hus, sal 1 v/ Leif Johan Sevland, adm. dir ONS – Offshore Northern Sea

Torsdag 25. april kl. 19.00 "Pengene i Stavanger opp gjennom tidene."
Sted: AMS v/ Ola Kvaløy, professor NHH.


Torsdag 30. mai kl. 19.00 "Tollimport til Stavanger på 1700-tallet." Da vi importerte klokker,
Sted: AMS munnharper og eksklusive stoffer.
v/ Ragnhild Hutchison, historiker og leder av Tidvis.

Onsdag 12. juni kl. 19.00 "Bybranner som formet Stavanger ."
Sted: AMS v/ Byantikvar Hanne Windsholt


Torsdag 29. august kl. 19.00 "Kultur- og naturvandring langs Mosvatnet."
Sted: Mostun v/Erik Thoring, leder av Naturvernforbundet og Øyvind Gjerde, ornitolog.


Onsdag 25. sept. kl. 19.00 "Leedaal Teppeveveri er Norges eneste teppeveveri, og har vært i familiens eie siden oppstarten i 1949".
v/Cathrine Hærem, daglig leder.
Sted: AMS


Torsdag 24. okt. kl. 19.00 «Gestapo» - Det tyske sikkerhetspolitiet i Stavanger.
v/ Erik Ettrup, Militærhistorisk forening Rogaland.
Sted AMS


Onsdag 27. nov. kl. 19.00 "Utstein Klosters bygningshistorie – hva forteller ny forskning?"
Sted: AMS V/ Mathies Ekelund Erlandsen, bygningsantikvar 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu