Eldre årsmøter

Fra likstank til storbank.

Bjergsteds historie

Medlemsmøte: Fra likstank til Storbank. Bjergsteds historie
Hans Eyvind Næss, historiker
Onsdag 30.03 kl 19.00 Auditoriet, Arkeologisk museum.

I Stavangers bydeler finnes mange historiske minner, noen gamle, noen av nyere dato. Men ingen steder finnes et så stort spekter av variert lokalhistorie som i Bjergsted-området.
Fra å være byens henrettelsessted på 1600-1700-tallet til lystgårder på 1800-tallet, gassverk og industri med såpe- og hermetikkfabrikker og oppstarten av «Rosenberg» verft, gravplass og festplass, messesenter, anløpssted for Amerika-båten og for «koprabåter», føde- og arbeidssted for fremragende kunstmalere, realisering av Bjergsted-visjonen med et av landets største sentre for musikk- og kunstfag og et strålende konserthus, «Gamle Stavanger», og til slutt et av Norges viktigste og flotteste finanshus.

Hans Eyvind Næss, født 1943, dr. philos, fhv. statsarkivar i Stavanger og seniorrådgiver hos Riksarkivaren, faglitterær produksjon innenfor retts- og kulturhistorie.

Sted: Auditoriet, Arkeologisk museum kl. 19.00.

Foto: Byarkivet

 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu