Eldre årsmøter

Medlemsmøte 26. januar kl. 19.00 på AMS: Fra Smedgata til Nytorget på 36 år.

Per A. Thorbjørnsen om byutvikling gjennom flere tiår.

Det er særdeles kort vei fra Smedgata til Nytorget, men avstanden representerer også en lang reise.
Da han ble aktiv i Stavangerpolitikken var det forslag om at Smedgata-kvartalet skulle rives. Da han gikk ut av politikken 36 år senere, var det usikkerhet om Nytorgets framtid. Thorbjørnsen tar for seg denne perioden. Uendelig mye har skjedd - det har vært byutvikling på godt og vondt. Det skal ikke bare bli mimring. Det skal også være et forsøk på å se framover!
Sted og tid: Arkeologisk museum, torsdag 26. januar kl. 19.00


Per Armand Thorbjørnsen er født 3. juli 1952. Fra hans lange politiske virke kan nevnes:
Stavanger bystyre, 1982–2019, Formannskapet, 1991–2019, Kommunalråd 1997– 2019
Leder kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for miljø og utbygging, og styremedlem for
KF Stavanger Utvikling. Av arbeidserfaring har han vært adm. leder på Rogaland A – senter, og daglig leder forStiftelsen Psykiatrisk Opplysning. I 14 år var han organisatorisk leder for Schizofrenidagene, som har vokst til å bli den største konferanse i Norden innen sitt fagområde. Per Armand Thorbjørnsen gikk ut av ordinært arbeidsliv i mars 2020.
Nå underviser han i samfunnsfag på Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Hå, Time og Klepp kommuner. Han er videre styreleder i Kirkens SOS- Rogaland, varamedlem Stavanger Turistforening, styremedlem Tour des Fjords, styremedlem Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, styremedlem Pasjon 2025 og Medlem NOU-utvalg.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu