Eldre årsmøter

Godt nytt år, kjære medlem av Byhistorisk Forening!

Godt nytt år, kjære medlem av Byhistorisk Forening!
Vi håper at dere har mottatt, og kost dere med, medlemsbladet Stavangeren nr. 2: 2021 over jul og nyttår.

Våren 2022 startet ikke helt som vi ønsket når det gjelder mulighetene for å arrangere medlemsmøter, men vi arbeider med vårt program for våren likevel. I første omgang håper vi at første medlemsmøte vil gå som planlagt.
Den 27. 01. 2022 er følgende på programmet:
Bly, stein og sink: - utviklingen av grafisk industri og yrker i Stavanger

May Tove Nyrud, Faglig ansvarlig ved Norsk grafisk museum/IDDIS.

I 1833 fikk Stavanger sitt første trykkeri, som brukte Gutenbergs boktrykkteknikk. Hva preget den videre utviklingen i grafisk industri frem mot «den tredje industrielle revolusjonen» i etterkrigstiden, og hvilke yrker fantes?
En lite omtalt side av den grafiske industrien er kjemigrafien og klisjéanstaltene, som i foredraget representeres ved Dreyers Reproduktionsanstalt (etablert 1897).
May Tove Nyrud har master i tverrfaglige kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, og er faglig ansvarlig for Norsk grafisk museum i Museum Stavanger.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu