Eldre årsmøter

Medlemsmøter 2024

Velkommen til spennende medlemsmøter!

Byhistorie formidles noen ganger best i gode illustrasjoner. Litografiet «Stavanger sett fra Rullene eller Egenes» av Thyco Jæger fra 1851 viser den lille kjøpstaden, omgitt av beitemark og fjordlandskapet innover Ryfylke og Riskalandet. I forgrunnen fattigkirkegården på Rudlå, lengst ute i Leirvigsområdet vindmøllen i dagens Vindmøllebakken. Domkirken er fortsatt hvitkalket. Sentrum er lite, konsenterert på området fra Sandviken, Holmen og utover østre havneområde, men innen ett par tiår har jernbane, kaiutbygginger, fabrikkanlegg og utvidelser av kommunegrensen, ført til at byen skifter karakter – fra seilskuteby til industriby.
PROGRAM VÅR 2024:

Torsdag 25. januar kl. 19.00 «Kulturminnevern og praktisk kulturvern.» v/ Elisabeth Sjo Jespersen, mangeårig styremedlem, Kulturminnefondet,
tidl. daglig leder for Grønn by, tidl. styreleder i Stavanger konserthus, og Simen Bjørgen, dir. i Kulturminnefondet.
Sted: Folkets Hus, sal 1


Onsdag 21. febr. kl. 18.30. Årsmøte BFS
kl. 19.00 «Skapsprengeren Kåre Palmer Holm».
Sted: Folkets Hus, sal 1 v/ Jone Laugaland, forfatter og journalist


Onsdag 20. mars kl. 19.00 "Fra mørkt fastland til oljehovedstad - Stavangers politiske identitet 1945-2024"
v/Svein Erik Tuastad, statsviter og samfunnsdebattant, UiS.
Sted: Folkets Hus, sal 1


Torsdag 4. april kl. 19.00 "Energihovedstaden."
Sted: Folkets Hus, sal 1 v/ Leif Johan Sevland, adm. Dir ONS – Offshore Northern Sea


Torsdag 25. april kl. 19.00 "Produsert i Stavanger" om det mangfold av industrier byen har hatt.
Sted: Folkets Hus v/ Gunnar M. Roalkvam og John G. Johnsen

NB! Foredraget til professor Ola Kvaløy må dessverre utsettes til et
senere medlemsmøte.

Torsdag 30. mai kl. 19.00 "Tollimport til Stavanger på 1700-tallet." Da vi importerte klokker,
Sted: Folkets Hus, sal 1 munnharper og eksklusive stoffer
v/ Ragnhild Hutchison, historiker og leder av Tidvis.

Onsdag 12. juni kl. 19.00 "Bybranner som formet Stavanger."
Sted: Folkets Hus, sal 1 v/ Byantikvar Hanne Windsholt


Torsdag 29. august kl. 19.00 "Kultur- og naturvandring langs Mosvatnet." + Foredrag Inge Stenslands hus, Mostun.
Sted: Mostun v/Erik Thoring, leder av Naturvernforbundet og Øyvind Gjerde, ornitolog.


Onsdag 25. sept. kl. 19.00 "Leedaal Teppeveveri - Norges eneste teppeveveri"
v/Cathrine Hærem, daglig leder.
Sted: AMS


Torsdag 24. okt. kl. 19.00 «Gestapo» - Det tyske sikkerhetspolitiet i Stavanger.
Sted AMS v/ Erik Ettrup, Militærhistorisk forening Rogaland.


Onsdag 27. nov. kl. 19.00 "Utstein Klosters bygningshistorie – hva forteller ny forskning?"
Sted: AMS v/ Mathies Ekelund Erlandsen, bygningsantikvar.


NB! Vi tar forbehold om endringer i programmet!
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu