Eldre årsmøter

Medlemsmøte onsdag 20.03.24 19.00 i Folkets Hus

Fra mørkt fastland til oljehovedstad – Stavangers politiske identitet i perioden fra 1945 til 2024.

På den ene siden har Stavanger vært symbolet på det mørke fastland, på den andre siden er Stavanger oljehovedstaden og et arnested for hurtig rikdom og velstand.

Byen blir på denne måten som et krysningspunkt mellom forandring og tradisjon. Hvordan har dette påvirket Stavanger politisk i nyere tid? Har Stavanger en egen politisk identitet som skiller byen fra landet for øvrig?

Ved Svein Tuastad, statsviter UiS og samfunnsdebattant.


Illustrasjon:
Badende barn og beskyttelsesveggen til Ekofisktanken i Vindafjord 1989.
Foto: Husmo Foto/ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu