Eldre årsmøter

Medlemsmøte onsdag 23.11

Anders Smith – barokkens store mester?

Historien om Anders Smith som multitalentet som på 1600-tallet utformet de vakre minnetavlene og prekestolen i Domkirken har stått sentralt i fortellingen om Stavanger bys historie i over hundre år.
Michael Heng (møbelsnekker MUST) og Hilde Smedstad Moore (malerikonservator UiS/Arkeologisk museum) gir oss ny kunnskap.
Historien om Anders Smith som multitalentet som på 1600-tallet utformet de vakre minnetavlene og prekestolen i Domkirken har stått sentralt i fortellingen om Stavanger bys historie i over hundre år. Dette reflekteres blant annet i navnet Andrew Smiths gate på Byhaugen, som ble vedtatt av Stavanger kommunes gatenavnskomité i 1920. Nå viser ny, tverrfaglig forskning at historien ikke bygger på historiske fakta, men i stor grad er konstruert på bakgrunn av familieanekdoter og feilslutninger. I presentasjonen legges det fram nye opplysninger og perspektiver som bygger på grundige arkivsøk og nylesing av skriftlige kilder, verktøyspor, visuell analyse og malertekniske undersøkelser som forteller en ny historie. Dermed stilles også spørsmålet om gatenavnet kanskje bør endres til Peiter Billedhuggers gate i stedet?

Onsdag 23. november 2022
Sted: Stavanger museum, Fuglesalen Kl. 19.00

Foto: Mathies Ekelund Erlandsen
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu