Eldre årsmøter

Medlemsmøte tors. 28.09 19.00

Arkitektens blikk- bakgrunn, prosess og status for restaureringen av Stavanger Domkirke.

Live Gram og Per M. Schjelderup:
Torsdag 28. september 2023 kl. 19.00 på Arkeologisk museum
Arkitektkontoret Schjelderup og Gram har siden 2014 vært restaureringsarkitekter for arbeidene ved Stavanger Domkirke. Bygget er Norges best bevarte og mest autentiske middelalderkatedral, og restaureres fram til Stavangers 900-års jubileum i 2025.

I foredraget vil Live Gram og Per M. Schjelderup gi oss innblikk hva det innebærer å arbeide som arkitekter i dette viktige middelalderbygget.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu