Eldre årsmøter

Medlemsmøte torsdag 25.01.24 Folkets Hus, sal 1

Kulturminnevern og praktisk kulturvern. v/ Elisabeth Sjo Jespersen og Simen Bjørgen.

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av ulike typar kulturminner, og bidrar til å bevare kulturminner for framtiden. Om dette og andre tema får vi høre mer om på medlemsmøtet.
Elisabeth Sjo Jespersen forteller om sin lange og brede erfaring med bærekraftig by- og stedsutvikling. Kulturminnevern, organisasjonen Grønn by (nettverk mellom offentlige etater, folkevalgte og næringsliv), Kulturminnefondet, og samarbeid med eiendomsutviklere i våre egen region. Hun ble oppnevnt til Kulturminnefondets styre av regjeringen, og deltok i maksperioden på åtte år. Med seg til foredraget i Byhistorisk forening, har hun Kulturminnefondets direktør, Simen Bjørgen, og sammen vil de ivre for at flere benytter seg av å søke Kulturminnefondet om midler.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel hus og anlegg, hager og parker, båter og faste kulturminner i kulturlandskap.
Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av føringer fra Klima- og miljødepartementet og Kulturminnefondets utvalgte satsinger. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid.

Elisabeth Sjo Jespersen vært politisk aktiv i mange år, medlem i formannskap og styreleder i tekniske- og kulturelle utvalg. Foruten sine stillinger og verv i nevnte organisasjoner, har hun har vært medlem i Kommunaldepartementets jury for «Attraktive og bærekraftige byer og tettsteder», og leder av Frida Hansen-gruppen, med formål å ta vare på Køhler-eiendommens Enkesetet.

Arrangementet er et samarbeid med Fortidsminneforeningen i Stavanger.

Torsdag 25. januar kl. 19.00
NB! Merk sted: Folkets Hus, sal 1
Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

Sjøhuset på Klostergarden, Utstein, er et eksempel på prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. Foto: Klostergarden/ Fredrik Ringe.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu