Eldre årsmøter

Medlemsmøte torsdag 4.04. kl. 19.00 i Folkets Hus

Kåseri ved Leif Johan Sevland, administrerende direktør for ONS – Offshore Northern Sea.

ENERGIHOVEDSTADEN
Stavangers status som energihovedstad har utvilsomt hatt enorm betydning for norsk næringsliv, arbeidsliv, politikk og kultur.
ONS – eller «oljemessen», som den ble kalt ved etableringen i 1974, har vært et av de tydelige uttrykkene for dette i bybildet. Annet hvert år har samles nasjonale og internasjonale selskaper innen energisektoren her. Store messe- og konferanseområder er utviklet på Tjensvoll, og i sentrum arrangeres det sosiale sammenkomster og store konserter.
Fra midten av 1990-årene har Leif Johan Sevland både fulgt, og bidratt til denne utviklingen, gjennom mange ulike verv for partiet Høyre, og som ordfører i Stavanger i perioden 1995-2001. Fra 2012 har han ledet ONS – nå kalt Offshore Northern Sea, eller «energimøtestedet». I dag står også nye energiformer som hav – og vindenergi sentralt når næringen møtes.
I kåseriet vil Sevland både «kikke i bakspeilet» på Stavangers historie som energihovedstad, og presentere sitt syn på satsingsområdene for energipolitikken framover og for utviklingen i vår region.

Foto: ONS-sjef Leif Johan Sevland besøker utstillingsområdet like før åpningen av konferansen i 2022. Foto: Rogalands avis/ Tonette N. Haaland.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu