Eldre årsmøter

Medlemsmøte tors. 8. juni

Byvandring fra Badedammen til Svankevigå

Torsdag 8. juni kl. 19.00 – Oppmøte Badedammen
v/ Anne Tove Austbø, leder Byhistorisk forening/ konservator Stavanger maritime museum

Velkommen til en historisk vandring i Stavanger østre bydel, eller i Forstaden som området var kjent som, før det ble innlemmet i Stavanger kommune.
Vi får et litt annet blikk på byhistorien her mellom de lune vikene i østre havn, nær munningen av Gandsfjorden, Ryfylkebassenget, fjordbygdene og de nære Byøyene.
Vi holder oss nær sjøkanten og følger den blå tråden i fortellingen om folk og næringsutvikling. Her har fattig og rik, håndverkere og industriarbeidere, kjøpmenn og entreprenører satt sitt preg. Det har vært drevet fiskeri og skipsbygging, mangesysleri, håndverk og industri. Området har til dels vært preget av litt «vill vest», trangboddhet, hyggelige boligstrøk og preg av kraftige utbygginger og omstillinger. I dag er det blitt et trendy strøk å bo, med et mangfold av nye bedrifter og tiltak, og beboere som også kjemper for at området beholder noe av sitt særpreg.
Ruten går fra parken ved Badedammen omtrent midt under Bybrua, og en runde i gatene østover til Tou kunstsenter – og kanskje rekker vi tilbake til Svankevigå.

Stavanger kommunes kart over Stavanger amt 1911. Utsnitt østre bydel. Kilde: Byarkivet.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu