Eldre årsmøter

Medlemsmøte 27.01

Tema: Bly, stein og sink – utviklingen av grafisk industri og yrker i Stavanger,
ved May Tove Nyrud, faglig ansvarlig ved Norsk grafisk museum/IDDIS.

Tid: 27. januar kl. 19.00 - 20.00
Sted: Spor 5, Jernbaneveien. (Salen over Espresso house, tidligere Jernbanekafeén)
I 1833 fikk Stavanger sitt første trykkeri, som brukte Gutenbergs boktrykkteknikk. Hva preget den videre utviklingen i grafisk industri frem mot «den tredje industrielle revolusjonen» i etterkrigstiden, og hvilke yrker fantes?
En lite omtalt side av den grafiske industrien er kjemigrafien og klisjéanstaltene, som i foredraget representeres ved Dreyers Reproduktionsanstalt (etablert 1897).May Tove Nyrud har master i tverrfaglige kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, og er faglig ansvarlig for Norsk grafisk museum i Museum Stavanger.
Sett av datoen, så holder vi dere oppdatert om vårens program så snart vi får nye retningslinjer.

Alt godt,
Anne Tove Austbø
Styreleder Byhistorisk forening Stavanger
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu