Eldre årsmøter

Onsdag 28.09: Tora Aasland

Tanker om kulturutviklingen

Onsdag 28. september klokken 19.00 i Finansparken SR-Bank, Bjergsted, Christen Trenes gt. 35 NB! Merk adressen.
Aaslands foredrag vil ha et internasjonalt perspektiv på kulturutviklingen, med utgangspunkt i UNESCOs kulturmandat.
Hvordan tar vi vare på verdens kulturarv, og hvordan kan kulturverdier og handlinger splitte eller samle i arbeidet for en fredelig sameksistens? Hva betyr kulturengasjement for bærekraftsmålene? I en mer avgrenset europeisk sammenheng vil Tora Aasland også reflektere noe over erfaringen med Stavanger som europeisk kulturhovedstad i 2008, og utviklingen til sentrale kulturinstitusjoner som Stavanger symfoniorkester og byggingen av Stavanger konserthus.

Tora Aasland er sosiolog og dr. philos. og har hatt en rekke sentrale verv som politiker og embedskvinne. Hun har blant annet vært stortingsrepresentant, forsknings- og høyere utdanningsminister og fylkesmann i Rogaland.

Foto (privat): Tora Aasland i rollen som leder av den norske UNESCO-kommisjonen i samtale med UNESCOs tidligere generaldirektør Irina Bukova.
 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu