Eldre årsmøter

Program medlemsmøter 2023

årets rekke av medlemsmøter starter 26. januar med "Fra Smedgata til Nytorget på 36 år"

Vi har lagt bak oss en høst med spennende medlemsmøter, og nå har vi gleden av å presentere neste års program. Hele elleve møter blir det i 2023, og vi håper at våre medlemmer vil ha stor glede av de varierende temaene. Først ute er tidligere politiker Per Armand Thorbjørnsen, med sitt tema om byutvikling. Velkommen!
PROGRAM VÅR:

Torsdag 26. januar kl. 19.00 «Fra Smedgata til Nytorget på 36 år»
– byutvikling gjennom flere tiår
Per A. Thorbjørnsen, tidl. politiker
Sted: Arkeologisk museum

Byutvikling gjennom noen tiår: Det er særdeles kort vei fra Smedgata til Nytorget, men avstanden representerer også en lang reise. Da han ble aktiv i Stavangerpolitikken var det forslag om at Smedgata-kvartalet skulle rives. Da han gikk ut av politikken 36 år senere, var det usikkerhet om Nytorgets framtid. Thorbjørnsen tar for seg denne perioden. Uendelig mye har skjedd - det har vært byutvikling på godt og vondt. Det skal ikke bare bli mimring. Det skal også være et forsøk på å se framover!
Foto (Privat): Per A. Thorbjørnsen på Preikestolen.

Tirsdag 07. februar kl. 19.00 "Spedalskhet, trolldom og
kristen barmhjertighet"
Sven Egil Omdal, journalist
Sted: St. Petri kirke
Samarbeid med Stavanger kirkeakademi


Onsdag 22. februar kl. 18.00 Årsmøte BFS
kl. 19.00 «Fra Kannik til Carnegie Hall»
– de spilte på dialekt, i dag er SSO et orkester i verdensklasse.
Erik Landmark, tidl. SSO, og forfatter av boka
Taktskifte– en kunstnerisk reise, om Symfoniorkesteret.
Sted: Arkeologisk museum
.
Torsdag 30. mars kl. 19.00 «Historien om Rogalands- og Ryfylkebunaden»
– med omvisning i utstillingen
Målfrid Grimstvedt, Etnolog/seniorkonsulent Jærmuseet
Sted: Stavanger museum, Fuglesalen


Onsdag 26. april kl. 19.00 «Vindfallets verden i bilder»
– Det er hardt å være fotograf, men bedre enn å jobbe!
Knut S. Vindfallet, fotograf
Sted: Arkeologisk museum


Onsdag 31. mai kl. 19.00 «Rogaland Teater – en teaterhistorie uten festtale.»
Michael Evans, tidl. dramaturg Rog. Teater
Sted: Arkeologisk museum


Torsdag 8. juni kl. 19.00 «Byvandring fra Badedammen til Svankevigå»
Anne Tove Austbø, leder Byhistorisk forening/
konservator Stavanger Maritime museum
Oppmøte Badedammen kl. 19.00


HØST 2023

Torsdag 31. august kl. 19.00 «Klubben og byen»
– Viking Fotball, tro og håp siden 1899
Ole Askeland, journalist/forfatter
Sted: Arkeologisk museum

Torsdag 28. sept. kl. 19.00 «Arkitektens blikk»
– bakgrunn, prosess og status for restaureringen av
Stavanger domkirke
Arkitektene Live Gram og Per Schelderup
Lokalet avklares


Onsdag 25. oktober kl. 19.00 «Det va løgne folk før i tiå og»
– En slentrende vandring gjennom 100 års revyhistorie
Engwall Pahr-Iversen, redaktør, kåsør og forfatter
Sted: Arkeologisk museumTorsdag 30. november kl. 19.00: Tema for medlemsmøte kommer


NB! Vi tar forbehold om endringer i programmet 
Tilbake til programoversikt
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menu