Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

 Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Foredraget  Torsdag 22. februar:

Sted: Arkeologisk museum,  Torsdag 22. februar kl 19.00

"Iduns Julekomedie - en viktig del av Stavangers kulturhistorie."

Iduns Julekomedie er skoleteatret på Kongsgård og er Stavangers eldste scene. Siden 1886 har skoleteateret hvert år rundt juletider gledet byen med en ny forestilling.

 

Skoleteatret har hatt stor betydning for skolemiljøet på Kongsgård, men har også hatt en betydelig rolle i Stavangers kulturliv i sine yngre dager. Visste du at "Maktå på Stra'en" var skrevet til Iduns 40-årsjubileum, og var i skoleteatrets eie? Og visste du at det går en klar linje fra Iduns Julekomedie via revyer under krigen og Stavanger Teaters konkurs til opprettelsen av Rogaland Teater? Visste du at Sigbjørn Obstfelder har stått på scenen i Sangsalen eller at Fartein Valen var orkesterleder? Vet du hvilken idunitt som har fått Nobels fredspris eller hva N.B. Sørensen hadde der å gjøre? Eller at flere av stykkene var så gode at de ble flyttet til Rogaland Teater? Visste du at nazistene satte stopper for Iduns forestillinger under krigen, men at dette førte til flere revyer isteden? Visste du at en kjente skuespillere som Johannes Joner, Torfinn Nag, Laila Goody, Marit S. Berg, Nina Ellen Ødegård og Marianne Holter alle gikk sin første læretid i Idun?

 

Jørgen Jørgensen, medforfatter og -redaktør av boken "Iduns Julekomedie – ung teaterglede i 125 år", vil i dette foredraget beskrive julekomediens første 60 år, fra brakstarten på Stavanger Teater i 1886 og frem til Rogaland teater ble etablert i 1946.

 

Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

 

Programmet for 2018 ligger nå på hjemmesiden.

Det er lagt til flere årstall under "Årringer" -  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Det planlegges å dekke flere år fremover i 2018.

Foredragene vil også i 2018 være gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

,

22
feb
Foredrag

”Iduns Julekomedie - en viktig del av Stavangers kulturhistorie.”

Sted: Arkeologisk museum 
Torsdag 22. februar - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Stavanger Aftenblads nye avishus 1955

37

Stavanger Aftenblad hadde fra starten i 1893 holdt til i Søregaten 26 (tidligere Vævergaten), men i 1908 flyttet avisen over i Jorenholmsgaten 11 og 13. I 1916 var avisen byens største, og i begynnelsen av 1920-årene var Stavanger Aftenblad den største avisen i Norge utenfor Kristiania. På samme tid var avisens lokaler blitt utvidet med nye redaksjonskontorer i det såkalte Stenberghuset på andre siden av gaten.