Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Byhistorisk forening Stavanger tar en vel fortjent sommerferie.

,

"Skulpturvandring i sentrum" v/ Solveig Fløgstad ble utsatt den 23. mai grunnet heftig regnvær. 

BYVANDRINGEN VIL BLI SATT OPP IGJEN -  NY DATO FØLGER PÅ HJEMMESIDEN OG PÅ VÅR FACEBOOKSIDE.

,

Onsdag 21. AUGUST  2019   KL.19.00 INNVITERER VI TIL HØSTENS FØRSTE FOREDRAG:

" POLITI I STAVANGER UNDER 2. VERDENSKRIG.

MØTESTED: ARKEOLOGISK MUSEUM KL 19.00

FOREDRAGET ER VED ØYSTEIN HETLAND.

Øystein Hetland er Ph D - stipendiat  ved HL senteret.

,

Vel møtt,

Anne Tove Austbø

 

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer betaler kr 100,-

Medlemskap for 2019 kan tegner ved ifremmøtet eller på nettet. Se fanen  " Bli medlem ".

 Anne Tove Austbø er styreleder i Byhistorisk Forening.

Etter årsmøtet har styret konstituert seg slik: 

Styreleder: Anne Tove Austbø.

Nestleder: Hans Eyvind Næss.

Sekretær: Richard Petterson.

Redaksjonsgruppe:

Anne Tove Austbø, leder,   Rigmor Haave,   Sveinung Bang Andersen,   Åshild Sæland,   Lars Olsen Neby

  Arrangementsgruppe:

Henning Hilde, leder,   Hans Eyvind Næss,   Wenche Darby,   Torolv Hellemo

  Regnskap, økonomi, medlemsregister:

Harald Sig. Pedersen

 

Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

 

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

Programmet for 2019 ligger på hjemmesiden.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

21
aug
Fordrag

”Politi i Stavanger under 2. verdenskrig”

Foredrag av Øystein Hetland
Sted: 
Onsdag 21. august - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Nymansveien 44

1

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger den 22.august 1816 og døde her 75 år gammel den 22.oktober 1891. Som ganske ung dro han til sjøs og arbeidet seg etter hvert oppover i gradene. 24 år gammel var han anerkjent som en dyktig og pålitelig skipsfører. Etter mange år på sjøen startet han en sildeforretning ”med to tomme Næver”. Forretningen gikk godt, og etter en tid eide han sjøhus flere steder i Norge og på Island.