Byhistorisk skilting

52 Poul Holst Poulsson

Poul H. Poulsson ble født i Kristiania 10. juni 1834 som sønn av en forretningsmann. Poulsson overtok ikke farens kjøpmannskap, men gikk inn i gartneryrket. Etter sine første læreår i et større handelsgartneri der i byen dro han til Tyskland og oppnådde å bli en førsteklasses fagmann. De hageanlegg han siden kom til å utføre, bar et umiskjennelig tysk preg. Under et opphold i København satte han seg inn i landmålingens finesser, og dessuten tok han tegneundervisning.

  Gode venner og medlemmer i Byhistorisk Forening Stavanger.

Neste foredrag er ved Egil Harald Grude.

; "” Havaritrafikken. Stavanger si ukjente maritime næring”

Sted: Arkeologisk Museum;Vel Møtt torsdag 27. oktober kl 19.00,

; - Havaritrafikken – berging og reparasjon av sjøskadde skip - har lenge vore kjent som ei stornæring på Agder, særleg i Kristiansand, Mandal og Farsund, men og andre stader på kysten. Havaritrafikken har ein sentral plass i byhistoriske verk.

Slik har det og vore i Rogaland. Egersund og Sogndalstrand dreiv ein omfattande havaritrafikk. Sist på 1700-talet var havarinæringa eit sentralt bybærande element for desse to strandstadene som vart ladesteder før 1800. Også i Tananger og på Karmøy var havarinæringa ei viktig inntektskjelde.

For Stavanger sin del er næringa lite omtalt. Det gjeld og i det firebands byhistoriske verket som kom ut i 2012.

Foredragshaldaran har gjennom kjelder ved Statsarkivet i Stavanger som til nå ikkje har vore systematisk utnytta, vist at havaritrafikken spelte ei betydeleg rolle i Stavanger og omlandet dei siste tiåra av 1700-talet. Foredragshaldaren vil sjå Stavanger i samanheng med havarinæringa elles på norskekysten. Han vil sjå på havaristane som kom inn for reparasjon og kor dei kom frå. Han vil trekka fram inntektsmuligheter for losar og hjelpemannskap utanom byen. Han vil visa at næringa stod sentral i verksemda til dei leiande handelshusa i Stavanger, og at ho ga arbeid til mange kvinner og menn. Havarinæringa må ha vore særs viktig for heile det vesle og utsette bysamfunnet Stavanger sist på 1700-talet, i åra før sildeeventyret skulle gi byen eventyrleg vekst tiår etter tiår utetter 1800-talet.

Egil Harald Grude er cand.philol. frå Universitetet i Oslo med hovudoppgåve om oppstanden mot ekstraskatten i 1760-årane. Han har vore arkivar ved statsarkivet, konservator ved Stavanger Sjøfartsmuseeum, fylkeskonservator og fylkeskultursjef. Grude har skrevet bok om Stavanger hamn, om Egersund historie og han var medforfatter i verket om Rogaland fylkeskommunes historie (2015).

;•

&

 Det er i 2016 kommet flere objekter under Byhistorisk Skilting og også flere innlegg under Årringer i byhistorien er lagt til.

 -

 -&Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.