Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Byhistorisk Forening Stavanger ønsker medlemmer og intereserte velkommen til et spennende foredrag:

Torsdag  4.  oktober       NB Merk dato.

 kl.19.00 på AmS.

Møtested: Arkeologisk Museum Stavanger,

”Kunst i det offentlige rom”

v/ Hanne Beate Ueland,

Avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum.

Skulpturer, gatekunst og levende bilder – kunsten i Stavangers offentlige rom

Det er et stort mangfold i kunstneriske uttrykk i det offentlige rommet i Stavanger og det er også stor variasjon i publikums kjennskap til de ulike kunstverkene. Ueland vil gjennom eksempler peke på noen av de rollene kunsten kan ha i våre offentlige rom. Hvilke strategier eksisterer i dag for plassering av kunst i det offentlige rom, og hvilke utfordringer har dagens modell for finansiering og kunstnerisk utvelgelse? 

 

Hanne Beate Ueland er kunsthistoriker med hovedfag fra Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet som faglig koordinator ved Universitetet i Bergen, formidlingskonsulent ved Bergen Kunstmuseum og konservator ved Astrup Fearnley Museet i Oslo. Siden 2014 har hun vært avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum.

Ekstraforedrag torsdag 11. oktober:  Trenger vi nytt kommunevåpen for "Nye Stavanger" ?

Tom Sverre Vadholm tar for seg Stavangers og andre kommuners våpen.

"Fellesnemda" som arbeider med kommunesammenslåing til "Nye Stavanger", anbefaler nytt byvåpen.  Se lenke her:  http://nye.stavanger.kommune.no/ja-eller-nei-til-nytt-kommunevapen/

Byhistorisk Forening Stavanger leverte et kraftig og saklig motinnlegg, ført i pennen av Hans Eyvind Næss, og publisert i Aftenbldet og på foreningens Facebookside.

Nå inviterer vi til ekstraforedrag på Arkeologisk museum kl.19.00. Da vil Tom Sverre Vadholm ta for seg Stavangers og andre kommuners våpen. Vadholm er en av landets absolutt ledende eksperter innen heraldikk og by- og kommunevåpen. Han har bl.a. vært styreleder i Norsk Heraldisk Forening i 12 år. Mer info følger senere.

Vel møtt til spennende foredrag om kunst og kultur : Torsdag 4. og torsdag 11. oktober.  Begge på Arkeologisk Museum Stavanger.

mvh-haraldsig.-

 

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

Programmet for 2018 ligger på hjemmesiden.

Det blir stadig lagt til flere årstall under "Årringer"  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Og søkbart på tema / stikkord.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

4
okt
Foredrag

”Kunst i det offentlige rom”

Foredrag av Hanne Beate Ueland
Sted: Arkeologisk Museum
Torsdag 4. oktober - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Kirkegaten

7

Som et resultat av Gatenavnskommisjonens grundige behandling av sentrale deler i byen i 1861, etter Storebra´en i 1860 , fikk en gammel gatetrasé sitt nåværende navn i hele sin lengde.

I middelalderens Stavanger var det to hovedgater, begge beliggende på den østre siden av Vågen. Dette var Nedregaten som tilsvarer gaten på Skagen i dag, og Øvregaten som i det store og hele følger gateløpet til den nåværende Kirkegaten.