Byhistorisk skilting

21 Hertervighuset

Det var i 1839 at malerens far, Lars Larsen Hertervig, flyttet det lille huset som i dag

hertervighuset_skilt

har adressen Rosenberggaten 38, fra slektsgården Hertervig på Borgøy i Tysvær,

til Stavanger. Det fikk den gangen nr. 725 på Egenæs løkke A 5 som strakte seg utover til Bybergstykket.

  Vel møt til foredrag i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Torsdag, 23. februar 2017 kl.18.30 MERK TIDSPUNKTET på Arkeologisk Museum

 Foredrag av Professor Jørn Øyrehagen Sunde

 Foredragets tittel:”Magnus Lagabøte”.

 Jørn Øyrehagen Sunde (1972) tok doktorgraden ved Det juridiske fakultet i Bergen i 2007, og vart same året professor i rettshistorie der. Han har sidan 2006 vore forskingsleiar ved museet Baroniet Rosendal.

 Sunde har tre gonger fått førelesarprisen ved Det juridiske fakultet, og fekk i 2012 Meltzerprisen for framifrå forskingsformidling.

 

 Her er kort noko om føredraget:

 I Stavanger domkirke heng det i koret eit byste av Kong Magnus Lagabøter. Hans Landslov av 1274 er eitt av fire riksdekkjande lovverk i Europa som vart lagt i høgmellomalderen. Det vart mykje brukt gjennom 400 år, og kom til å reformera både norsk rett og det norske samfunnet med varig verknad. Magnus Lagabøters Landslova er difor eit storverk i både norsk og europeisk rettshistorie.

 Men kva for eit menneske og politikar var eigentleg kongen som stod bak dette lovverket, og kven var det som omsette kongen sin vilje til konkrete lovreglar?
Gjennom ulike kjeler som biskop Arnes saga, Tormod Torfæus' norgeshistorie, Magnus Lagabøters testament, og ikkje minst Landslova av 1274, bylova av 1276, hirdskrå av 1277 og Jónsbók for Island frå 1281 skal professor Jørn Øyrehagen Sunde prøva å teikna eit bilete av ein av dei fremst mellom norske kongar.

 

 

 Det er også årsmøte denne dagen, og årsmøtepapirer er lagt ut her på hjemmesiden og sendt til medlemmene.

Vel møtt!-

  -haraldsig.pedersen-

 -

 

  HER LIGGER PAPIRENE TIL ÅRSMØTET OG FOREDRAGET 23.2.2017 KL 18.30.

 -

 

&nbspBli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.