Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Foredrag av Hild Sørby

”Gustav Helland - Stavangers mest markante arkitekt ?”

Knapt noen arkitekt har satt så store spor etter seg i Stavanger som Gustav Helland (1878-1958). Han har prosjektert  bygninger av alle typer: eneboliger, forretningsgårder, kirker, sykehus, aldershjem, fabrikker m.m.

Stiluttrykkene  varierer med bygningstype og tidsepoke. Er det noe som særpreger Hellands bygninger i forhold til andre arkitekters arkitektur i samme periode?  Og  hva var grunnlaget for hans popularitet?

Bør vi verne noen av hans bygninger for ettertiden? 

 

I foredraget vil Hild Sørby presentere noen av Gustav Hellands bygninger satt opp mot andre arkitekters arbeider fra samme tid.

  

Hild Sørby er kunsthistoriker, med norsk arkitektur og maleri som forskningsfelt.

Hun er nå professor emerita ved UiS.

Torsdag, 30.  november 2017 kl.19.00.

Sted: Arkeologisk Museum Stavanger.

 Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET SAMMEN MED REFERATET.

Årsmøte 2017.pdf 529,88 kB
30
nov
Foredrag

”Gustav W. Helland - Stavangers mest markante arkitekt?”

Foredrag av Hild Sørby
Sted: Arkeologisk Museum
Torsdag 30. november –  kl. 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Steglebakken

46
steglebakken-1

Steglebakken, fargelagt av Hans Eyvind

Næss på Torstrups tomtekart 1868

Ovenstående illustrasjon fra Hans Eyvind Næss sin grundige artikkel om Steglebakken i Stavangeren nr. 1/2009 gir et klart bilde av hva denne betegnelsen innbefattet. ”Steigle-Bachen” er for første gang avmerket på byskriver Ulric Frideric Aagaards bykart fra 1726, på et område med betydelig utstrekning på østsiden av ”Bredevandet”. (Her kan man også ane konturene av et steinkors like ved innskriften, minnekorset som i dag står på Stavanger Museum.) På Torstrups kart har H.E. Næss fargelagt tomter på øst- og vestsiden av Kongsgaten eller Postveien som den ble kalt i tidligere tider, den gamle innfartsveien til Stavanger fra sør.