Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Byvandring  Torsdag  31. mai:

Sted: Østre bydel  Torsdag 31. mai l  kl.  19.00,   Oppmøte på Lervigstunet.

"Hermetikkindustrien i østre bydel"

Byvandring ved Erik Rønning Bergsagel

Østre bydel var et tyngdepunkt for hermetikkindustrien i Stavanger. Her lå mange av byens hermetikkfabrikker og mange av støttenæringene til hermetikkindustrien. Fra østre bydel ble hermetikkboksene sendt ut i verden med flotte, fargerike etiketter tilpasset landet de skulle selges i.

I Stavanger var hermetikken lenge byens viktigste næring, og omtrent 100 bygg i Stavanger har på ett eller annet tidspunkt vært en hermetikkfabrikk.

For å bevare minnene etter den viktige hermetikkindustrien utarbeider Stavanger Kommune i disse dager en verneplan for de hermetikkfabrikkene som er igjen.

Bli med på vandring i Stavangers hermetikkhistorie.

Oppmøte på Lervigstunet. 19.00. Turen varer i 1,5- 2 timer og avsluttes ved fiskepiren.

Lervigstunet , like ved Ostehuset Øst,  kan nås med buss nr 4 ( Rosenli) stoppested Lervigtunet,  og nr 1 (Hundvåg) - stoppested Kjelvene og gå videre til Lervigstunet, 5 minutter.  

Byvandringen er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved starten av byvandringen.

mvh-haraldsig.-

Et nytt nummer av STAVANGEREN er nå hos medlemmene.  "Sjøfart i Stavanger" er temanummer 1/2018.   Her er nyskrevne, spennende og varierte artikler omkring hovedemnet.    Medlemmer i foreningen får Stavanger tilsendt.  Andre må vente til det legges på våre hjemmesider om et års tid.  På hjemmesiden kan også eldre utgaver fritt leses og siteres fra, da med henvisning til kilden.

Programmet for 2018 ligger på hjemmesiden.

Det er lagt til flere årstall under "Årringer" -  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Det planlegges å dekke flere år fremover i 2018.

Foredragene vil også i 2018 være gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er nå kommet på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

Byvandringen vil ta med disse bygningene, og en rekke andre med samme tilknytning.

 

31
mai
Byvandring

”Hermetikk industrien i østre bydel”

Byvandring med Erik Rønning Bergsagel 
Sted: Østre bydel
Torsdag 31. mai - Kl 19:00

Østre bydel var et tyngdepunkt for hermetikkindustrien i Stavanger. Her lå mange av byens hermetikkfabrikker og mange av støttenæringene til hermetikkindustrien. Fra østre bydel ble hermetikkboksene sendt ut i verden med flotte, fargerike etiketter tilpasset landet de skulle selges i.

I Stavanger var hermetikken lenge byens viktigste næring, og omtrent 100 bygg i Stavanger har på ett eller annet tidspunkt vært en hermetikkfabrikk.

For å bevare minnene etter den viktige hermetikkindustrien utarbeider Stavanger Kommune i disse dager en verneplan for de hermetikkfabrikkene som er igjen.

Bli med på vandring i Stavangers hermetikkhistorie.

Oppmøte i Lervigstunet. 19.00. Turen varer i 1,5- 2 timer og avsluttes ved fiskepiren.

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Lars Larsen Geilane

29

Geilane var en husmannsplass på østsiden av Breiavatnet , et område som strakte seg sørover fra nåværende Josefinestiftelsen, Kongsgaten 48, og Kongsgaten 52 hvor skiltet er anbragt, og videre et stykke sørover. Lars Larsen Geilanes far, Lars Svensen Helland fra Gjesdal fikk våren 1772 feste på denne plassen under Kannik og flyttet til Stavanger med konen, Maren Einarsdatter fra Nedrebø, og to barn. Sitt åttende og siste barn fikk Maren da hun var 42 år gammel; ovennevnte Lars Larsen Geilane som ble døpt 24. september 1786.