Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

SKULPTURVANDRING.

 

Torsdag 23.MAI.2019   KL.19.00 INNVITERER VI TIL:

SKULPTURVANDRING I SENTRUM,  VED SOLVEIG FLØGSTAD. 

FREMMØTE VED GASELLEN.

 

Stavanger har en rekke kunstverk plassert i det offentlige rom. De omgir oss uten at vi egentlig tenker over hvorfor de er der, hva eller hvem de forestiller eller hvorfor de er laget akkurat slik.

Og som i alle andre byer oppstår sporadiske debatter om hva som er kunst, hvor skulpturene bør stå eller ikke stå.

Solveig Fløgstad, som har skrevet boken «Statuer i Stavanger», har laget en løype forbi ca. 20 av byens kunstverk. Hun vil formidle en reise i byens historie gjennom disse kunstverkenes formål, tidsuttrykk og hver enkel kunstners ide og form. 

Solveig har mellomfag i kunsthistorie, samt utdannelse i realfag, språk og jus fra Universitetet i Bergen. Hun jobbet mange år i Statoil i forskjellige enheter i ulike stillinger. Før tiden i oljebransjen arbeidet Solveig i flere år innen rådgiving og undervisning i skoleverket. 

Vel møtt til byvandring blant skulpturer,  torsdag 23. mai  kl. 19.00  

Fremmøte ved Gasellen,  som er ved krysset Kongsgsata / Jernbaneveien, vis-a-vis Byterminalen,  ved Bredevannets sør-østre bredd !

Vel møtt,

Anne Tove Austbø

 

Byvandringen er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer betaler kr 100,-

Medlemskap for 2019 kan tegner ved ifremmøtet eller på nettet. Se fanen  " Bli medlem ".

 Anne Tove Austbø er styreleder i Byhistorisk Forening.

Etter årsmøtet har styret konstituert seg slik: 

Styreleder: Anne Tove Austbø.

Nestleder: Hans Eyvind Næss.

Sekretær: Richard Petterson.

Redaksjonsgruppe:

Anne Tove Austbø, leder,   Rigmor Haave,   Sveinung Bang Andersen,   Åshild Sæland,   Lars Olsen Neby

  Arrangementsgruppe:

Henning Hilde, leder,   Hans Eyvind Næss,   Wenche Darby,   Torolv Hellemo

  Regnskap, økonomi, medlemsregister:

Harald Sig. Pedersen

 

Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

 

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

Programmet for 2019 ligger på hjemmesiden.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

21
aug
Fordrag

”Politi i Stavanger under 2. verdenskrig”

Foredrag av Øystein Hetland
Sted: 
Onsdag 21. august - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Byhaugen

49

Dette høydedraget har i lange tider vært et av Stavangers mest ettertraktede utkikkspunkter. I en søknad til formannskapet i 1852 ble det bl.a. understreket: Fra langt tilbage i i Tiden har et sted kaldet Byhaugen været et meget besøgt Sted av Byens Befolkning for at se du over søen, deels efter udgaaende, deels efter forventende Skibe. Der er ikke alene et Par hundrede Redere, som det interesserer at kunde faa Adgang til saadan Utsigte Sted, men over 1/5 Deel af Byens Befolkning ere Søefarende, følgelig er der en meget stor Deel af Publicum der oftere finde Fornøielse at se du over Søen og desaarsag ønske Adgang til Stedet.”