Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og interesserte,

Byhistorisk forening Stavanger inviterer til foredrag, torsdag 27. februar,

Hermetikkbyen - hva kjennetegner den, og hvorfor tok det slutt ?

Foredrag ved John Gunnar Johnsen.

Sted: Arkeologisk museum, Peder Klowsgt 30.

Mer informasjon om dette foredraget, og hele foredragsserien for 2020 blir lagt ut om kort tid.

Vel møtt !

Anne Tove Austbø

Styreleder 

  

Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

27
feb
Fordrag

”Hermetikkbyen – hva kjennetegner den og hvorfor tok den slutt?”

Foredrag av Jon Gunnar Johnsen
Sted:  Arkeologisk Museum 
Torsdag 27. februar - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Lystgården Bækkelund

53

Denne eiendommen med dagens adresse, Stokkaveien 73,  omfattet i sin tid løkke D3 på Egenes. Den første bygsler her var ”haugianerhøvdingen” John Haugvaldstad. I 1833 kom ordningen hvor løkkene ble utlyst for salg ved auksjon.. Amtmann Gunder Aas fikk tilslaget på et område som utgjorde 92.250 kv.alen, omtrent 36 mål på nordøstre side ”af den saakaldte Stokkevei”.  Han oppførte både låve, fjøs og stall på eiendommen og fikk dyrket opp deler av ”Egenæsmarken”.