Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlem,

Til det første foredraget i høstsemesteret var det dessverre flere av medlemmene og andre interesserte som ikke kom inn. Så stor var tilstrømningen og interessen for dette temaet.

Øystein Hetland vil derfor holde foredraget påny torsdag 3.10. kl 19.00   Samme sted: Arkeologisk museum.

" Politiet i Stavanger under den 2. verdenskrig " .

Arrangementet er som vanlig gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre er kr 100. Medlemskap kan tegnes ved inngangen. 

Med vennlig hilsen 

Anne Tove Austbø

Styreleder

 

 Torsdag 26.09.2019,   KL.19.00 INNVITERER VI TIL FOREDRAG PÅ ARKEOLOGISK MUSEEUM:

"  Mestertyven Ingvald Enersen - fra fengelet på Lagård til Sing Sing ".

FOREDRAGSHOLDER ER ROGER KVALSVIK.

Vel møtt! 

Anne Tove Austbø

 

Da det dessverre er enkelte som misbruker vår tillitsbaserte «open port» politikk ved inngangen, vil vi også denne gangen sjekke om medlemskap er registrert. Det kan kanskje bli litt kø. Ikke-medlemmer slippes inn fra kl.18.55 dersom det ikke er kø av medlemmer.

 

Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

Programmet for 2019 ligger på hjemmesiden.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

26
sep
Fordrag

”Mestertyven Ingvald Enersen, fra fengselet på Lagård til Sing Sing”

Foredrag av Roger Kvarsvik
Sted: Arkeologisk Museum
Torsdag 26. september - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Stavanger Aftenblads nye avishus 1955

37

Stavanger Aftenblad hadde fra starten i 1893 holdt til i Søregaten 26 (tidligere Vævergaten), men i 1908 flyttet avisen over i Jorenholmsgaten 11 og 13. I 1916 var avisen byens største, og i begynnelsen av 1920-årene var Stavanger Aftenblad den største avisen i Norge utenfor Kristiania. På samme tid var avisens lokaler blitt utvidet med nye redaksjonskontorer i det såkalte Stenberghuset på andre siden av gaten.