Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Byhistorisk Forening Stavanger ønsker medlemmer og intereserte en riktig god sommer.

Høsten første arrangement er:

Foredrag  Mandag  27. august:  Merk dato !

”Aftenbladets historie”

v/ Harald Kristensen.

Arkeologisk museum kl 19.00

«Stavanger Aftenblad blei til av ein skandale. Ei slik avis måtte ingen lese! Men ho måtte lesast. «Ungane i gadå» blei sende ut for å kjøpe. Men dei måtte ikkje seie det! For med skandalen følgde skandalebladet. (..) Redaktøren var Lars Oftedal. Slik rykta hadde gått om sedløysa hans, stod han naken att: Petrikyrkja, bedehuset, barneheimane, Vestlandsposten, bladet Bibelbudet, partiposisjon, stortingsverv, fråhaldslag, forretningstiltak – alt hadde han lagt frå seg og bede kyrkjelyden om tilgiving.» (Tom Hetland i Allkunne).

Få, om noen, kan Aftenbladets historie bedre enn Harald Kristensen. Han var ansatt i avisen fra 1965 til 2013, begynte som hjelpearbeider, ble læregutt og typograf og avsluttet som administrasjonssjef i redaksjonen. Harald har engasjert seg for å ta vare på avisens historie og hadde idéen til avisens jubileumsutstilling i 2013. Han hadde også ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av denne som ble avisens aller første historiske utstilling. 

Harald Kristensen tar for seg deler av avisens historie fra 1893 fram til i dag. Vi får høre om de tre oftedølene, teknisk utvikling, aviseiere og om avisens indre liv. Det blir bilder, filmsnutter og lydbåndopptak

Vel møtt ! 

mvh-haraldsig.-

 

Foredragene vil også i 2018 være gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-

Programmet for 2018 ligger på hjemmesiden.

Det blir stadig lagt til flere årstall under "Årringer"  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Og søkbart på tema / stikkord.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

27
aug
Foredrag

”Aftenbladets historie”

Foredrag av Harald Kristensen
Sted: Arkeologisk Museum
Mandag 27. august - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Blidensol

20

Gamle bolighus har en ”sjel” fordi de forteller en historie om generasjoner som har holdt til der og satt sitt preg på huset.

blidensol_skilt

Den trolig eldste bygningen i Stavanger, etter Domkirken og Bispekapellet, Villa Blidensol i Øvre Strandgate 112 , er et slikt ”sjelfullt” hus. Det lå en gang langt ute på landet, men er i dag ett av byens mest sentrale.