Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Foredraget  Onsdag 21. mars:

Sted: Arkeologisk museum,  Onsdag 21. mars  kl.  19.00

"Brennevinssamlaget - Velgjører i Krisetid "

Foredrag ved Harald Hamre.

"Stavanger Samlag for Handel med Brændeviin, Øl m.m." startet sin virksomhet 1. januar 1875 og ble nedlagt høsten 1896.

Siden har nesten ingen hørt om det. Bortsett fra noen avsnitt i Ola Aurenes sin artikkel om avholdsbevegelsen i samleverket "Stavanger 1814-1914" – skrevet for mer enn 100 år siden –  har ikke historikerne ofret mange ord på dette private aksjeselskapet.

Ikke det at samlagets historie i seg selv er veldig spennende, men selskapets omfattende betydning for bysamfunnet har vi nok ikke forstått i ettertid.

I dette foredraget skal vi se nærmere på hvordan brennevinssamlaget ble en økonomisk velgjører for sosial og kulturell virksomhet i en by som var i dyp krise.

Harald Hamre er historiker og tidligere seniorforsker ved Museum Stavanger. Hans hovedarbeidsområder er byhistorie og maritim historie. Hamre har en omfattende litterær produksjon.

Han var redaktør for firebindsverket om Stavanger bys historie, som han også ledet forprosjektet for. Han har også skrevet ett av bindene i tobindsverket om Egersunds historie.

 

Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

 

Programmet for 2018 ligger på hjemmesiden.

Det er lagt til flere årstall under "Årringer" -  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Det planlegges å dekke flere år fremover i 2018.

Foredragene vil også i 2018 være gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

  
BLÅ SKILT.

Som det ble nevnt i årsberetningen, vil de nye "Blå skilt" komme på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

De første er allerede på plass - sjekk oversikten for å se alle, også de nye.  Bilder vil komme på plass efterhvert..

 

26
apr
Foredrag

”Frigjøringen av Spitsbergen”

Foredrag av Svein Sæter
Sted: Arkeologisk Museum
Torsdag 26. april - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Anna Gjøstein

48

Anna Gjøstein ble født i Nordby sogn i Ås, Akershus, 15. juni 1869. Foreldrene var Ole Andersen Moberg fra Sverige og Ovidia Simensdatter Skræmma. Allerede som ganske liten flyttet familien til Kristiania. Der gikk hun på frk. Sandbergs pikeskole som førte elevene fram til middelskoleeksamen. Dette var en rettighet kvinner fikk i 1878, men Anna benyttet selv ikke de nye åpningene i utdanningssystemet som kom på denne tiden.