Byhistorisk skilting

21 Hertervighuset

Det var i 1839 at malerens far, Lars Larsen Hertervig, flyttet det lille huset som i dag

hertervighuset_skilt

har adressen Rosenberggaten 38, fra slektsgården Hertervig på Borgøy i Tysvær,

til Stavanger. Det fikk den gangen nr. 725 på Egenæs løkke A 5 som strakte seg utover til Bybergstykket.

  Gode venner og medlemmer i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Vi takker alle medlemmene for god oppslutning på arrangementene i løpet av året. På nyåret vil programmet for 2017 legges på nett. Det første møtet blir torsdag 26. januar 2017.

 Styret ønsker medlemmer og venner en Fredelig og God Jul og et Godt Nytt År.

 

 -

 -&Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

Vedtekter

Vedtekter for Byhistorisk Forening Stavanger.

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991.

Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger, og skape interesse for byens historie og egenart.