Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Bli medlem

Bli medlem

Har du lyst til å sette byens historie på din dagsorden? Da er Byhistorisk forening noe for deg.

Som medlem får du innbydelser til våre arrangementer som er medlemsmøter, foredragskvelder og byvandringer. Du får også tilsendt vårt medlemsblad, «Stavangeren», og – i tråd med våre vedtekter, blir du utfordret til selvstendig utforskning av Stavangers fortid og aktiv deltakelse i foreningens arbeid.

Byhistorisk forenings eksistens hviler på innsats fra medlemmene. Medlemskontingenten og den frivillige innsats er vår hovedinntektskilde. Kontingenten er kr. 400 pr. medlem og kr. 550 for familiemedlemskap. Betales til konto nr. 3201 25 37300.

 Benytt deg gjerne av skjemaet under for å registrere deg som medlem.

Fornavn

Etternavn

Adresse

Epost