Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorien / Industribyen i de internasjonale konjunkturene

Industribyen i de internasjonale konjunkturene

Concord Canning Co

Concord Canning Co., Sandvigå 27, etablert i 1907 og avviklet 1941. Foto: Jan Greve. Stavanger Sjøfartsmuseum.

Hermetikkindustrien og skipsbyggingen skulle bli bærebjelkene i Stavangers utvikling helt fram til 1960-årene. Men den raske og optimistiske byggingen av industribyen ble stoppet av ny stagnasjon og nye kriser. Nok en gang skulle det vise seg at byens eksportrettede næringsliv var

svært sårbart for internasjonale konjunktursvingninger. Stavanger ble hardt rammet av den økonomiske krisen i mellomkrigsårene. Fra industrien spredte problemene seg til leverandørbedriftene, forretningslivet, bankene og kommunen. Mange og store firma ble slått konkurs. I lange perioder var arbeidsløsheten større i Stavanger enn i noen annen norsk by.

Med sitt internasjonalt orienterte næringsliv fikk Stavanger nyte godt av framgangen mot slutten av 1930-årene. Men den tyske okkupasjonen våren 1940 påførte bysamfunnet nye prøvelser.

Med sitt internasjonalt orienterte næringsliv fikk Stavanger nyte godt av framgangen mot slutten av 1930-årene. Men den tyske okkupasjonen våren 1940 påførte bysamfunnet nye prøvelser. Riktignok representerte krigsårene en kontinuitet i den økonomiske utviklingen, men okkupasjonen var dramatisk for de aller fleste. Selv om byen bare fikk små fysiske skader måtte folk leve med store mentale påkjenninger, innskrenkinger og rasjoneringer til lenge etter frigjøringen.

berge_bergesen

Sjøsetting av motortankskipet ”Berge Bergesen” for Sig. Bergesen d.y. & Co. Ved Rosenberg Mekaniske Verksted 29.01.1951. Foto: Olaf. A. Ellingsen. Stavanger Sjøfartsmuseum.

Etter 2. verdenskrig fikk industrien ny vekstkraft under de gunstige etterkrigskonjunkturene i norsk og internasjonal økonomi. Og det var fortsatt skipsbyggingen, skipsfarten og hermetikkindustrien som var drivkreftene i byens økonomiske og sosiale utvikling. I 1950- og 1960-årene ble mange av verdens største tankskip sjøsatt i Stavanger. Flere Stavanger-rederier var blant verdens fremste transportører av råolje, oljeprodukter og gass.

Likevel opplevde byen stagnasjon og tilbakegang i de tidlige 1960-årene. Dette skyldtes først og fremst at etterspørselen etter hermetikkindustriens produkter sviktet, men også en generell mangel på nyskaping i næringslivet for øvrig. Den ensidige næringsutviklingen hadde igjen blitt et problem. Det ble ikke skapt nye arbeidsplasser. Folketallet i byen stagnerte. Midt i 1960-årene ble Stavanger karakterisert som en av landets fattigste byer målt i gjennomsnittlig inntekt pr. innbygger. Etterkrigstidens vekst og fornying hadde i stor grad blitt kanalisert til nabokommunene.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 08:35:06
Script start
Timing: Dec 09 2021 08:35:06
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 08:35:06
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 08:35:06
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 08:35:06
Script end

Main resources:

Total runtime0.1877 sec
Peak memory usage24,320.0000 KB
Database Queries73

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00920.0280 3,167.51564,720.0156
Module start 'content' 0.03720.1405 7,887.531313,187.5625
Module end 'content' 0.17770.0100 21,075.0938191.9375
Script end 0.1876  21,267.0313 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01698.9810300.0006
Check MTime0.00884.7059300.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.158810.0003
Mysqli_queries0.00743.9450730.0001
Looping result0.00140.7353710.0000
TS translator
TS init0.00462.457930.0015
TS cache load0.00261.372930.0009
TS context load0.00211.099730.0007
Template Total0.120063.930.0400
Template load0.00914.863130.0030
Template processing0.110859.038130.0369
Template load and register function0.00140.748010.0014
states
state_id_array0.00040.216330.0001
state_identifier_array0.00050.258840.0001
Override
Cache load0.00482.5456380.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00422.2306190.0002
Fetch class attribute can translate value0.00010.030920.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0652200.0000
XML
Image XML parsing0.00311.657920.0016
General
String conversion0.00000.012830.0000
dbfile0.00321.7295210.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article_subpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article_subpage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
2content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 19
 Number of unique templates used: 11

Time used to render debug report: 0.0003 secs