Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorien / Industribyen vokser fram

Industribyen vokser fram

Krisa i 1880-årene rammet Stavanger hardt. Men i skyggen av kunkursras, sosial nød og masseutvandring grodde spirer til ny vekst. Den industrielle revolusjon kom ikke til Stavanger før i siste halvdel av det 19. århundre. Først da ble det tvingende nødvendig å ta i bruk all den nye teknologi som allerede hadde omformet store deler av Europa. Små mekaniske bedrifter begynte å reparere dampskip av jern og stål. Snart begynte de å bygge selv. Allerede ved inngangen til det 20. århundre hadde Stavanger et av Norges største industrielle skipsverft som også var byens største arbeidsplass. Andre pionerer prøvde seg på å konservere mat i små hermetikkfabrikker.

Chr. Bjelland & Co. sine fabrikker

Chr. Bjelland & Co. sine fabrikker og fiskefartøyer i Østre bydel. Ca. 1950. Stavanger Sjøfartsmuseum.

Særlig fiskehermetikken slo an. I løpet av få tiår ble fiskehermetikk fra Stavanger et av landets viktigste eksportprodukter. Både verftsindustrien og hermetikkindustrien skapte omfattende ringvirkninger. Leverandørindustrien blomstret. Allerede ved inngangen til 1. verdenskrig framsto Stavanger som en av Norges ledende industribyer.

Krisen var overvunnet. Titalls hermetikkfabrikker produserte for fullt for et internasjonalt marked. Skipsverftene bygde stadig større og mer avanserte stålskip.

Byens seilskipsflåte hadde forsvunnet, men ble erstattet av Norges 3. største dampskipsflåte.

Rosenberg Mekaniske Verksted, 1954.

Rosenberg Mekaniske Verksted, 1954. Foto: Gulliksen & Høiland. Stavanger Sjøfartsmuseum.

Veksten i industrien la grunnlaget for sterk økning i folkemengden. I 1900 hadde Stavanger om lag 30.000 innbyggere, i 1920 44.000.

Folketilveksten krevde nye boliger. På 1800-tallet hadde befolkningsveksten stort sett blitt absorbert i den gamle bykjernen. Folk bodde trangt og dårlig.

Etter 1900 begynte byen for alvor å bre seg utover i landskapet. Nye boligområder ble til nye bydeler, ofte med horisontaldelte tomannsboliger på rekke og rad. Industribyggene ble innpasset i allerede eksisterende bebyggelse, eller konsentrert til kompakte fabrikkstrøk. Den økonomiske veksten viste seg også i den offentlige byggevirksomheten, spesielt med monumentale skolebygg i de nye bydelene.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 08:46:56
Script start
Timing: Dec 09 2021 08:46:56
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 08:46:56
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 08:46:56
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 08:46:56
Script end

Main resources:

Total runtime0.2000 sec
Peak memory usage24,320.0000 KB
Database Queries80

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01320.0360 3,167.21884,719.9844
Module start 'content' 0.04910.1238 7,887.203113,200.3906
Module end 'content' 0.17290.0270 21,087.59381,352.4219
Script end 0.1999  22,440.0156 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01909.5099320.0006
Check MTime0.01004.9977320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.158510.0003
Mysqli_queries0.00743.6879800.0001
Looping result0.00120.5862780.0000
TS translator
TS init0.00412.031130.0014
TS cache load0.00200.999930.0007
TS context load0.00150.744530.0005
Template Total0.125062.530.0417
Template load0.00743.708330.0025
Template processing0.117558.735630.0392
Template load and register function0.00110.562410.0011
states
state_id_array0.00040.185930.0001
state_identifier_array0.00050.236940.0001
Override
Cache load0.00401.9798400.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00351.7422190.0002
Fetch class attribute can translate value0.00010.029020.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0608200.0000
XML
Image XML parsing0.00321.601320.0016
General
String conversion0.00000.013530.0000
dbfile0.00422.0968230.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article_subpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article_subpage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
2content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 21
 Number of unique templates used: 11

Time used to render debug report: 0.0003 secs