Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorien / Utvandringen

Utvandringen

Den første organiserte norske utvandringen til Amerika hadde startet i Stavanger i 1825. 52 mennesker gikk ombord i den lille sluppen "Restauration" og forlot landet. De var kvekere og representerte en av de første antiautoritære lekmannsbevegelsene som slo rot i Stavanger-distriktet. De var inspirert av sine læremestre fra England og kom på kant med både kirke og stat. Fra midten av 1800-tallet ble Stavanger et sentrum for masseutvandringen. Nå var det ikke først og fremst religiøse eller kulturelle konflikter som tvang folk til å forlate sine hjem, men manglende ressurser på landsbygda. Selv om nesten alle voksne menn tok del i de rike sildefiskeriene, varte de bare en kort sesong hver vinter.

Fullrigger Protector

Fullrigger Protector, 898 n.r.t., bygd i USA i 1858. Reder: Ploug & Sundt. Seilte emigranter til Amerika i 1867 og 1868. Deretter i trelastfart fra Florida til Europa. Strandet i Florida i 1877. Maleri signert A. Lind, London 1868.

Folk langs kysten var avhengige av å kunne kombinere jordbruk og fiske. Ettersom folketallet vokste, ble det flere og flere som ikke fikk tilgang til jord. Deres eneste utvei lå ofte i Amerika-billetten som ga adgang til ei enkel køye i lasterommet på et av de store seilskipene fra Stavanger. For rederiene ble utvandrerne verdifull last over til Quebec eller New York. Derfra fikk man gode frakter på tømmer og trelast tilbake til Europa.

Den store utvandringsbølgen fra Stavanger etter 1880 gikk imidlertid ikke med seilskip. Da var det opprettet dampskipsruter som førte passasjerer over Nordsjøen til Newcastle. Derfra dro de med tog til Liverpool for å gå om bord i de store passasjerskipene som krysset Atlanterhavet. Mer enn 10.000 av Stavanger bys innbyggere emigrerte til Amerika i løpet av 25 år.

Kontakten med utvandrerne og deres etterkommere har i all ettertid spredt kunnskap om og nærhet til livet på prærien, i millionbyene og på de nordamerikanske fiskefeltene.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 08:34:07
Script start
Timing: Dec 09 2021 08:34:07
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 08:34:07
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 08:34:07
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 08:34:07
Script end

Main resources:

Total runtime0.1918 sec
Peak memory usage27,136.0000 KB
Database Queries85

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00980.0319 3,167.11724,719.9844
Module start 'content' 0.04170.1084 7,887.101613,124.3125
Module end 'content' 0.15010.0417 21,011.41411,513.6719
Script end 0.1917  22,525.0859 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01799.3143320.0006
Check MTime0.00914.7442320.0003
Mysql Total
Database connection0.00040.226210.0004
Mysqli_queries0.00904.7109850.0001
Looping result0.00130.6905820.0000
TS translator
TS init0.00392.032630.0013
TS cache load0.00190.995730.0006
TS context load0.00140.725630.0005
Template Total0.127666.530.0425
Template load0.00743.871230.0025
Template processing0.120162.616130.0400
Template load and register function0.00090.493110.0009
states
state_id_array0.00020.125220.0001
state_identifier_array0.00040.186630.0001
Override
Cache load0.00371.9065290.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00351.8133170.0002
Fetch class attribute can translate value0.00040.191920.0002
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0543180.0000
XML
Image XML parsing0.00281.456420.0014
General
String conversion0.00000.012930.0000
dbfile0.00472.4392230.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article_subpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article_subpage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 13
 Number of unique templates used: 10

Time used to render debug report: 0.0003 secs