20

Blidensol

Gamle bolighus har en ”sjel” fordi de forteller en historie om generasjoner som har holdt til der og satt sitt preg på huset. Den trolig eldste bygningen i Stavanger, etter Domkirken og Bispekapellet, Villa Blidensol i Øvre Strandgate 112 , er et slikt ”sjelfullt” hus. Det lå en gang langt ute på landet, men er i dag ett av byens mest sentrale.

Eiendommen Blidensol kan følges tilbake til 1726, på byskriver Ulric Frideric Aagaards velkjente kart, det aller første over Stavanger by. Våningshuset til denne gården som omfattet store deler av nåværende Gamle Stavanger, kan trolig tidfestes til begynnelsen av 1700 – tallet, men ifølge tidligere byantikvar Unnleiv Bergsgard, er deler av huset, mot Øvre Strandgate, sannsynligvis eldre. Der holdt nedennevnte, rike forretningsmann til , mens forpakteren antakelig har bodd i øvre delen av bygningen.

Kjøpmann Lauritz Smith (1680 – 1758) er den første eieren vi hører om. Han var sønn til den skotske maleren og billedskjæreren Andrew L. Smith som er mester for de praktfulle og frodige treutskjæringene i Stavanger Domkirke. Barokk – prekestolen rangeres i dag høyt blant landets kulturminner. Blidensol var i utgangspunktet familien Smiths lystgård, men den tok snart huset i bruk som helårsbolig. Ettersom ekteparet fikk 16 barn, fikk Smith – navnet godt fotfeste i Stavanger. Det kan bl.a nevnes at datterdatteren, Johanna Margaretha Bull, var gift med Gabriel Schanche Kielland, Ledaals byggherre. Smith – familien bodde på Blidensol til 1825.

Det rent lokalhistoriske stopper ikke med det. I husets anneks skal maleren Lars Hertervig, som i lange perioder bodde i nabolaget, ha hogd ved, og dagens praktfulle spisestue var butikken til den legendariske ”Maktå på Straen” ! Da Leiv Isaksen skrev denne Stavanger - komedien, skal han ha hatt Maria Sørbø i tankene som modellen for ”Maktå”, Lava Snørteland. Denne svært myndige, ugifte datteren til grosserer Gabriel Sørbø som kjøpte huset i 1885, drev kolonialutsalg her, trolig også med litt brennevinshandel som en ulovlig ingrediens i vareutvalget.

I årenes løp har nok Blidensol av og til vært et trangbodd hus selv om bygningen er ganske rommelig med omtrent 150 kvm grunnflate. Historien forteller at det rundt 1900 – tallet bodde 19 personer her, fordelt på 4 familier. På 1800 – tallet ble for øvrig huset påbygd og har naturligvis også forandret seg etter hvert som nye mennesker flyttet inn. Sørbø – familien stod som eiere helt frem til 1974.

Da advokat Christen Iben Minos kjøpte huset på midten av 1980 – tallet, var forfallet på eiendommen kommet temmelig langt, slik at han og fruen stod overfor et svært omfattende prosjekt med å få huset rehabilitert. Kjøkken og bad/toalett ble topp moderne, men ellers ble huset holdt i en gjennomført, gammel stil. Hvert enkelt rom ble så å si plukket fra hverandre og bygget opp igjen. De forsøkte imidlertid å ta vare på så mye som mulig av det opprinnelige. Gulv som måtte skiftes ut, ble f.eks. erstattet med samme type som huset hadde hatt før. Så lenge konstruksjonen er solid, gjør det heller ikke noe at både vegger og gulv er sjarmerende skjeve ! Nye materialer er tilpasset de gamle, og fargebruken er kopiert etter det som var vanlig på 1700 – tallet.

De nåværende eiere av Gamle Stavangers eldste hus med en frodig, sørvendt hage , er Else Sørlie og hennes kunstnermann, Arne Sørlie.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right