51

Martha M. Persen

Martha Mortensen Persen ble født i Stavanger 22. august 1860 og døpt i Domkirken 23. september. Foreldrene var blokkmaker og dreier Thorkild Mortensen og hustru Ane Gjertine Andreasdtr. Dahl. Ekteparet var omkring 1850 kommet til byen fra Helleland og Sokndal. Martha Mortensen var nummer seks i en søskenflokk på åtte.

Etter å ha gjennomgått et 2-årig artiumskurs tok hun i 1887, 27 år gammel, artium som privatist på latinlinjen ved ”Stavanger offentlige høiere almenskole” med karakteren laudabilis. I desember 1888 tok hun examen philosophicum med laud preceteris og begynte så å studere medisin. Julaften dette året giftet hun seg med skipskaptein Gabriel Persen, født i Stavanger 3. oktober 1851, død 11.februar 1924. Persen var en velkjent og aktet stavangerskipper. Ekteskapet deres var barnløst.

I sommermånedene i årene som fulgte, var hun med ektemannen til sjøs og besøkte franske, spanske og italienske havnebyer. Hun studerte i vår- og høstsemestrene, unntatt i et tidsrom fra november 1894 til september 1895 da hun var med til Amerika hvor hun også oppholdt seg i flere måneder. Martha Persen mente selv at disse reisene hadde stor betydning for henne, både helsemessig og for hennes åndelige utvikling. Men dette litt omflakkende livet gjorde også at studiene dro ut i langdrag.

Imidlertid, høsten 1898 kunne hun avlegge medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Kristiania med karakteren haud. Våren 1899 var hun kandidat ved Rikshospitalets medisinske avdeling, og høsten samme år oppholdt hun seg tre måneder i København for å studere barnesykdommer. Deretter kom hun tilbake til fødebyen, og fra 2. januar 1900 var hun privatpraktiserende lege med kontor i Kongsgaten 45;
byens første, kvinnelige lege. Ekteparets private bopel var i alle år Paradis 2, i dag er adressen Paradisveien 10.

Den 29. mai 1901 ble loven om begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalg vedtatt, og ”Fru dr. Martha Persen” som hun gjerne ble omtalt, var en av de 6 kvinnene som da ble valgt inn i bystyret i Stavanger. Hun hørte til de Moderate og stod på en borgerlig fellesliste med representanter for det Konservative og Moderate parti som ved valget fikk 4 kvinner innvalgt.

I bystyret ble hun fra 1903 medlem av skolestyret etter at Stavanger Kvinnesaksforening hadde oppfordret bystyret til å få med kvinner i skolestyret og fattigstyret. Vervet i skolestyret kom hun til å beholde i en rekke år framover, fra 1910 var hun også varaformann i dette organet. Martha M. Persen ble gjenvalgt til bystyret for de Moderate i 1904 og 1907. Ved det siste valget hun deltok i , det var i 1910, lot hun seg velge inn på listen til Avholdspartiet, og i årene fra 1911 til 1913
var hun medlem av formannskapet.

Ved siden av legepraksisen og politikken var hun aktiv innen kristelig- og sosialt arbeid og avholdsbevegelsen, bl.a. som leder av Det Hvite Kors, styremedlem i Stavanger Kvinne- og Spebarnshjem og styremedlem i Stavanger Totalavholdsforening. I regi av Norsk Kvinneråd drev hun mye opplysningsvirksomhet om kvinnens stilling i hjemmet og holdt en rekke foredrag hvor bare kvinner hadde adgang.

Hun mente selv at arbeidet med alkoholproblematikken stod for henne som et av tidens største sosiale spørsmål: ”Jeg er med liv og sjæl avholdssaken hengiven og altid færdig til at bryte en lanse for den. ” Og ellers: ”At nutidens kvindebevægelse ligger mit hjerte nær, er selvsagt.”

Martha M. Persen døde 29.mai 1943 og er begravet på Lagård gravlund. I 1970 fikk hun en gate oppkalt etter seg. Dr. Martha Persens gate finner vi på Hinna.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right